suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Vesilahden kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Vesilahti
  • Julkinen palvelu

Esi- ja perusopetuksen oppilashuolto on jatkumo esiopetuksesta perusopetukseen ja edelleen toiselle asteelle. Oppilashuollossa korostuu kodin ja koulun välinen sujuva yhteistyö, oppilaiden ja huoltajien osallisuus sekä kuulluksi tuleminen.

Oppilashuollon toiminta on

  • oppilaan yksilökohtaista tukea
  • yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa koulun jokapäiväisessä arjessa ja käytännöissä

Vesilahdessa kaikilla kouluilla on käytettävissään ja nimettyinä kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori ja koulupsykologi.

Jokaisella koululla on oma oppilashuoltoryhmänsä. Oppilashuoltoryhmän keskeinen tehtävä on kouluyhteisön hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistäminen. Oppilashuoltoryhmässä on opetushenkilöstön lisäksi terveydenhuollon henkilöstöä, koulupsykologi ja koulukuraattori sen mukaan, kuin käsiteltävä asia edellyttää.

Tarvittaessa voidaan koota monialainen asiantuntijaryhmä yksittäisen lapsen tai lapsiryhmän tuen tarpeen selvittämiseksi ja oppilashuollon palvelujen järjestämiseksi. Monialaiseen asiantuntijaryhmään voi kuulua oppilashuoltoryhmän lisäksi muitakin asiantuntijoita.

Yksilökohtainen oppilashuoltotyö ja sen tueksi koottu asiantuntijaryhmän työ perustuvat aina oppilaan tai huoltajan suostumukseen.

Toimi näin

Jos olet huolissasi lapsesi hyvinvoinnista, voit keskustella asiasta koulun henkilökunnan kanssa tai ottaa yhteyttä suoraan kouluterveydenhoitajaan, -kuraattoriin tai -psykologiin.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPirkkalan kunta, Vesilahden kunta
Palvelusta vastaaVesilahden kunta
Alue Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Vesilahden kunta
Päivitetty: 1.10.2021