suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Toholammin kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Toholampi
  • Julkinen palvelu

Alue

Toholampi
Palvelun kieli: suomi

Oppilashuollolla edistetään oppilaan oppimista ja tasapainoista kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimisen esteiden ja muiden ongelmien ehkäiseminen ja varhainen tunnistaminen. Oppilashuoltotyöllä luodaan tervettä ja turvallisista oppimis- ja kouluympäristöä, suojatataan mielenterveyttä ja edistetään kouluyhteisön hyvinvointia. Siihen sisältyy sekä yhteisöllistä että yksilöllistä tukea. Toholammilla panostetaan yhteisölliseen ja ennaltaehkäisevään oppilashuoltotyöhön luokkakohtaisesti pidettävillä myönteistä vuorovaikutusta edistävillä sosiaalisten- ja tunnetaitojen tunneilla, joita pitää kuraattori tai opettaja.

Oppilashuoltotyö kuuluu kaikille kouluyhteisössä työskenteleville. Oppilashuollon toteutuksessa on tärkeää kodin ja koulun yhteistyö sekä oppilaan kuunteleminen. Toholammilla koko kuntaa koskevasta opiskeluhuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen opiskeluhuollon ohjausryhmä. Koulujen yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa alakoulujen yhteinen oppilashuoltoryhmä, yläkoululla on oma oppilashuoltoryhmänsä. Yksittäisen oppilaan asioita käsittelee vain häntä varten erikseen koottu asiantuntijaryhmä (ATR).

SOITEn psykologipalveluja täydennetään ostamalla koulupsykologin palveluita tarpeen mukaan.


Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.


Palvelun toteuttaa: 
Toholammin kunta
Keski-Pohjanmaan sosiaali- ja terveyspalvelukuntayhtymä Soite (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)