suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Tervon kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Tervo
  • Julkinen palvelu

Jokaisella oppilaalla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon.

Koulussa järjestetään myös yhteisöllistä oppilashuoltoa. Sen tarkoituksena on edistää opilaiden hyvinvointia ja viihtyvyyttä. Koulukohtainen oppilashuoltoryhmä kokoontuu 5 kertaa lukuvuoden aikana. Tarvittaessa ryhmän kokouksiin kutsutaan huoltajia tai oppilasjäseniä. Yhteisöllinen oppilashuolto ei käsittele henkilökohtaisia oppilashuoltotapauksia. Ryhmälle voi tehdä esityksiä ja aloitteita kouluviihtyvyyden ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Toimi näin

Oppilashuollon palveluihin hakeudutaan ottamalla yhteys luokanopettajaan tai -valvojaan, erityisopettajaan, terveydenhoitajaan, kuraattoriin tai oppilaanohjaajaan. Hän arvioi oppilaan tarpeen ja ohjaa hänet oikean henkilön luo. Jos koulussa havaitaan oppilaan tarve oppilashuollon palveluille, havainnon tehnyt henkilö tekee esityksen oppilashuollon tarpeesta. Oppilashuoltohenkilöstö ottaa yhteyttä oppilaaseen ja hänen huoltajiinsa. Yhdessä sovitaan toimintatavoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTervon kunta
Palvelusta vastaaTervon kunta
Alue Tervo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Tervon kunta
Päivitetty: 17.4.2020