suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suomussalmen kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Suomussalmi
  • Julkinen palvelu

Suomussalmen kunnan oppilashuollon yleisestä suunnittelusta, kehittämisestä, ohjauksesta ja arvioinnista vastaa monialainen oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii sivistysjohtaja.

Koulujen yhteisöllisestä oppilashuollosta vastaa koulukohtainen oppilashuoltoryhmä (KOR) ja yksilökohtaisesta oppilashuollosta monialainen asiantuntijaryhmä (MAR).

Oppilashuoltoon liittyvistä a ...

Toimi näin

Ota yhteys kouluun.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Suomussalmen kunta, Kainuun hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Suomussalmen kunta
Tekstistä vastaa: Suomussalmen kunta
Päivitetty: 15.1.2024