suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa. Oppilashuollosta on säädetty oppilas- ja opiskelijahuoltolaissa. Kaikilla kouluilla toimii useita oppilashuollon ammattilaisia, joiden tehtävänä on tukea oppilaita ja heidän perheitään koulunkäyntiin ja oppimiseen liittyvissä asioissa. Oppilashuolto on sekä yksilö- että yhteisötasolla tehtävää välittämisen ja huolenpidon yhteistyötä sekä terveellisyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia edesauttavaa toimintaa. Työtä tehdään luottamuksellisesti ja mahdollisuuksien mukaan ennaltaehkäisevässä hengessä.

Oppilashuolto on osa opettajien työtä, jota he tekevät yhdessä oppilaiden ja perheiden sekä oppilashuoltohenkilöstön eli koulupsykologien, kuraattoreiden ja kouluterveydenhoitajien kanssa. Oppilashuoltoon kuuluvat siten esimerkiksi terveystarkastukset, tapaamiset kuraattoreiden ja koulupsykologien kanssa sekä kouluissa säännöllisesti kokoontuvat yhteisölliset oppilashuoltoryhmät. Raumalla oppilashuollossa edistetään välittämisen, huolenpidon ja myönteisen vuorovaikutuksen toimintakulttuuria ja tasavertaista oppimisen mahdollisuutta kaikille kaupungin koulujen oppilaille. Tavoitteena oppilashuollossa on luoda hyvät edellytykset oppimiselle tarttumalla koulunkäyntiä sivuaviin ja koulunkäyntiin liittyviin ongelmiin tarpeellisella asiantuntemuksella mahdollisimman ajoissa sekä luoda sellaiset puitteet kouluihin, että oppilailla olisi terve ja turvallinen lähtökohta oppimiselle. Oppilashuollon on oltava helposti saatavilla omassa koulussa ja asiantuntemusta tulee käyttää yhtä lailla oppilashuollollisten ongelmien ennaltaehkäisyyn kuin ratkaisemiseenkin. Henkilökunnan, oppilaiden ja heidän perheidensä sekä yhteistyötahojen perehdyttäminen oppilashuoltosuunnitelmaan ja sen tuomiin mahdollisuuksiin ja velvoitteisiin on tärkeässä osassa Rauman oppilashuollollisessa toiminnassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 26.5.2020