suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paraisten kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Parainen
  • Julkinen palvelu

Koko kouluyhteisölle yhteisen oppilashuollon lisäksi oppilaalla on oikeus myös yksilölliseen oppilashuoltoon. Moniammatillinen yhteistyö on keskeistä oppilashuollolle ja perustuu luottamukselliseen työskentelytapaan. Oppilaan ja huoltajan osallisuus sekä keskinäinen kunnioitus ovat lähtökohtia toimivalle oppilashuollolle.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPargas stad
Palvelusta vastaaPargas stad
Alue Parainen
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Paraisten kaupunki
Päivitetty: 14.1.2020