suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Oulun kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Oulu
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksessa kuulut oppilashuollon piiriin. Voit saada kuraattori- ja psykologipalveluita koulultasi.

Koulukuraattoriin voit olla yhteydessä mm. opiskeluun, kaverisuhteisiin ja perhesuhteisiin liittyvissä asioissa. Koulupsykologiin voit olla yhteydessä mm. itsetunnon, mielialan, ihmissuhteiden tai muiden elämänalueiden pulmissa.

Kukin koulu nimeää yhteisöllisistä asioista vastaavan moniammatillisen oppilashuoltoryhmän lukuvuodeksi kerrallaan. Rehtori vastaa oppilashuollosta koulussaan. Oppilashuoltoryhmä laatii rehtorin johdolla lukuvuosittaisen oppilashuoltotyön toimintasuunnitelman.

Tarvittaessa toimitaan yhteistyössä muiden sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluiden toimijoiden kanssa.

Toimi näin

Ota yhteyttä kuraattoriin tai psykologiin puhelimitse tai Wilma-viestillä. Helpoimmin tavoitat hänet puhelimitse.

Myös huoltajasi voi olla yhteydessä koulukuraattoriin tai -psykologiin. Lisäksi luokanopettaja, erityisopettaja, kouluterveydenhoitaja tai joku muu voi ohjata sinut kuraattorille tai psykologille.

Lisätietoja voit kysyä koulusi oppilashuollon kuraattorilta tai psykologilta ja alueen palveluvastaavalta. Tarvittaessa voit olla myös yhteydessä oppilashuollon palvelupäällikköön.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaOulun kaupunki
Palvelusta vastaaOulun kaupunki
Alue Oulu
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Oulun kaupunki
Päivitetty: 2.6.2020