suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Naantalin kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Naantali
  • Julkinen palvelu

Oppilashuolto on kodin ja koulun yhteinen asia. Oppilashuolto on osa koulun toimintaa, joka kuuluu kaikille koulun arjessa mukana oleville. Naantalin perusopetuksen oppilashuollossa työskentelee kouluterveydenhoitajia, -psykologeja sekä -kuraattoreja, joilla on kaikilla omat vastuukoulut ja -esikoulut. Johtava koulupsykologi toimii koulukuraattoreiden ja koulupsykologien esimiehenä.

Oppilashuolto

  • on oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä.
  • sisältää sekä päivittäisen opettajien opetustyöhön kuuluvan oppilashuollon että oppilashuollon palvelut, joita ovat kouluterveydenhuolto sekä psykologi- ja kuraattoripalvelut.
  • on yhteisöllistä ja/tai yksilöllistä.
  • on kaikkien koulun aikuisten toteuttamaa yhdessä oppilaiden ja heidän vanhempiensa kanssa.

Toimi näin

Vanhemmat tai oppilas itse voi ottaa yhteyttä oman koulunsa kouluterveydenhoitajaan, koulupsykologiin tai koulukuraattoriin joko puhelimitse, sähköpostilla tai Wilma-viestillä.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNaantalin kaupunki
Palvelusta vastaaNaantalin kaupunki
Alue Naantali
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Naantalin kaupunki
Päivitetty: 1.3.2021