suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Mustasaaren kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Mustasaari
  • Julkinen palvelu

Yhteisöllinen oppilashuolto:

Oppilashuolto on tärkeä osa perusopetuksen toimintakulttuuria. Yhteisölliseen oppilashuoltoon kuuluvat kouluyhteisön ja oppilasryhmien hyvinvoinnin seuranta, arviointi ja kehittäminen.

Yksilökohtainen oppilashuolto:

Yksilökohtaisella oppilashuollolla tarkoitetaan kouluterveydenhuoltopalveluja sekä psykologin ja kuraattorin palveluja, joita oppilaalle annetaan, sekä monialaista oppilashuoltoa, joka koskee yksittäistä oppilasta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMustasaaren kunta
Palvelusta vastaaMustasaaren kunta
Alue Mustasaari
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Mustasaaren kunta
Päivitetty: 10.6.2020