suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Oppilashuollon tavoitteena on edistää ja tukea lapsen tai nuoren kasvua, kehitystä ja oppimista ja ehkäistä syrjäytymistä yhteiskunnasta. Oppilashuolto liittyy kiinteänä osana koulun kasvatus- ja opetustehtävään.

Oppilashuolto on kaikkien kouluyhteisössä toimivien ja oppilashuoltopalveluista vastaavien viranomaisten yhteinen tehtävä. Oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä koulun ulkopuolisten viranomaisten ja oppilaan ja hänen huoltajiensa kanssa. Alakouluissa koulun puolelta ensisijainen yhteyshenkilö kotiinpäin oppilashuollollisissa asioissa on oppilaan oma luokanopettaja ,yläkoulussa puolestaan oppilaan luokanvalvoja.

Leppävirran kunnan alueella on käytettävissäseuraavat oppilashuollolliset palvelut: koulukuraattori, kouluterveyspalvelut eli kouluterveydenhoitaja ja koululääkäri, kasvatus- ja perheneuvolan palvelut sekä erityisen nuorten sairaanhoitajan palvelut (pääpaino nuorten mielenterveystyössä). Näiden oppilashuoltopalvelujen lisäksi oppilaille on tarjolla muita monialaisia ja koulun kanssa yhteistyötä tekeviä palveluja, kuten esimerkiksi nuorisotoimi ja sosiaalitoimi.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Oppilaalla on oikeus saada maksutta sellainen oppilashuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLeppävirran kunta
Palvelusta vastaaLeppävirran kunta
Alue Leppävirta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 12.11.2019