suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Laukaan kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Laukaa
  • Julkinen palvelu

Oppilashuolto on osa koulun toimintaa. Se on huolehtimista oppimisen perusedellytyksistä eli lapsen ja nuoren kokonaisvaltaisesta hyvinvoinnista. Oppilashuoltoon kuuluvat opetussuunnitelman mukainen oppilashuolto sekä oppilashuollon palvelut, joita ovat kouluterveydenhuolto-, kuraattori- ja psykologipalvelut. Peruskoululaisilla on myös mahdollisuus käyttää Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja ...

Toimi näin

Laukaan kouluissa toimii kolme koulukuraattoria ja kolme koulupsykologia. Voit ottaa yhteyttä koulukuraattoriin tai – psykologiin Wilman välityksellä tai puhelimitse ja jättää tarvittaessa viestin sekä yhteystietosi vastaajaan.

Voit ottaa yhteyttä myös Laukaan lasten ja nuorten hyvinvointi- ja perhekeskukseen.

Laukaan koulujen ja lukion kouluterveydenhuollosta vastaa Keski-Suomen seututerveyskeskus. Kouluterveydenhoitajien yhteystiedot sekä puhelin- ja vastaanottoajat löytyvät Seututerveyskeskuksen verkkosivulta.

Laukaan oppilashuollon palveluista sekä niiden saatavuudesta kerrotaan myös perusopetuksen yhteisessä lukuvuositiedotteessa sekä koulujen omissa oppilashuoltosuunnitelmissa ja lukuvuositiedotteissa. Ne löytyvät koulujen omilta verkkosivuilta. Lisätietoja oppilashuollosta löydät myös kunnan verkkosivulta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Palvelun toteuttaa

Laukaan kunta

Palvelusta vastaa

Laukaan kunta
Tekstistä vastaa: Laukaan kunta
Päivitetty: 26.10.2022