suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kangasalla oppilashuollon toimintaa ohjaa moniammatillinen ohjausryhmä. Jokaisessa yksiköissä on omat yhteisölliset oppilashuoltoryhmänsä, jotka vastaavat yksikön oppilashuollon suunnittelusta, toteutuksesta, kehittämisestä ja arvioinnista. Yksittäistä oppilasta tai oppilasryhmää koskevat asiat käsitellään tapauskohtaisesti koottavassa asiantuntijaryhmässä.

Jokaisen koulun rehtori toimii yhteyshenkilönä oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.

Toimi näin

Jokaisen koulun rehtori toimii yhteyshenkilönä oppilashuoltoon liittyvissä asioissa.

Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu aina oppilaan tai tarpeen vaatiessa huoltajan suostumukseen. Yksilökohtaisen oppilashuollon asiantuntijaryhmän kokoaa se opetushenkilöstön tai oppilashuollon palveluiden edustaja, jolle asia työtehtävien perusteella kuuluu.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 4.1.2022