suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Jyväskylän kaupunki

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Jyväskylä
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen oppilashuolto koostuu yhteisöllisestä ja yksilöllisestä oppilashuollosta, joita toteuttaa oppilashuollon kuraattori-, psykologi- ja kouluterveydenhuollon palvelut. Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä ja koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi lapsella on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Toiminta on sekä 1) yhteisöllistä eli hyvinvointia edistävää toimintaa jokapäiväisessä arjessa ja esiopetuksen käytännöissä että 2) yksilökohtaista tukea, joka sisältää monialaisen yhteistyön sekä oppilashuoltopalvelut. Jyväskylässä oppilas- ja opiskelijahuollon palvelut kuuluvat sivistyksen toimialalle.

Toimi näin

Jokaisella koululla on oma nimetty oppilashuollon kuraattori ja koulupsykologi. Yhteyttä voi ottaa myös puhelimitse puhelinaikoina.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaJyväskylän kaupunki
Palvelusta vastaaJyväskylän kaupunki
Alue Jyväskylä
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Jyväskylän kaupunki
Päivitetty: 27.2.2020