suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Inkoon kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Inkoo
  • Julkinen palvelu

Oppilashuoltotyötä tehdään Inkoossa yhteistyössä oppilaan ja huoltajien, sivistystoimen, sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden asiantuntijoiden kanssa. Suurin vastuu oppilashuollosta on kouluhenkilökunnalla. Koulujen opetus- ja kasvatushenkilökunnan lisäksi oppilashuoltotyötä tekevät kouluterveydenhoitaja, koulupsykologi ja koulukuraattori ja eri alojen asiantuntijat.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelusta vastaaInkoon kunta
Palvelun toteuttaaInkoon kunta
Alue Inkoo
Palvelun kieletruotsi, suomi
Tekstistä vastaa: Inkoon kunta
Päivitetty: 21.12.2018