suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Honkajoen kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Kankaanpää
  • Julkinen palvelu

Oppilashuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen oppilashuoltoon. Oppilashuollon palveluita ovat oppilas- ja opiskelijahuoltolain (1287/2013) mukaan psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä kouluterveydenhuollon palvelut.

Kouluterveydenhuoltoon sisältyy kouluterveydenhoitajan vastaanotto ja hammashoito. Kouluterveydenhoitajan vastaanotto on koululla keskiviikkoisin. Oppilaan huoltaja voi varata ajan kouluterveydenhoitajalle ja oppilas voi opettajan luvalla käydä vastaanotolla kouluaikana. Muina aikoina palvelut ovat saatavissa terveysaseman kautta. Oppilaiden hammashoidosta vastaa Honkajoen terveysaseman hammashoitola. Tarkastuksiin ja hoitoihin toimitetaan varausajat hammashoitolan kautta. Mikäli hoitoja varataan kotoa käsin ja ne ajoittuvat koulupäivään, tulee ajankohta ilmoittaa omalle opettajalle mahdollisimman ajoissa. Kouluterveydenhuollon palvelut järjestetään Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymän (PoSa) ostopalveluna.

Sekä Hongon koulussa että yhteiskoulussa käy koulukuraattori. Kuraattori tukee oppilaita kouluun, kotiin, kaverisuhteisiin tai vapaa-aikaan liittyvissä elämän pulmatilanteissa. Kuraattori tekee työtä yhdessä oppilaan, oppilasryhmien, opettajien ja vanhempien/huoltajien kanssa. Koulukuraattori on tavattavissa Yhteiskoulu/lukiolla maanantaisin ja Hongon koulussa (ja puukoululla) tiistaisin.

Koulupsykologin työn tavoitteena on yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja koulun henkilökunnan kanssa edistää koululaisten oppimista ja psyykkistä hyvinvointia. Vanhemmat tai oppilas itse voivat ottaa suoraan yhteyttä koulupsykologiin. Oppilas voi tulla koulupsykologin asiakkaaksi myös opettajan tai koulun ja oppilashuollon muiden työntekijöiden aloitteesta. Yhteyttä voi ottaa puhelimitse, sähköpostilla tai Wilman kautta.

Toimi näin

Katso lisätietoa Honkajoen koulujen kotisivulta www.peda.net/honkajoki. Lukuvuositiedottaista löytyy voimassaolevat yhteystiedot.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHonkajoen kunta, Pohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Muut vastuuorganisaatiotPohjois-Satakunnan peruspalvelukuntayhtymä
Palvelusta vastaaHonkajoen kunta
Alue Kankaanpää
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Honkajoen kunta
Päivitetty: 25.6.2020