suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Eurajoen kunta

Perusopetuksen oppilashuolto

  • Palvelu
  • Eurajoki
  • Julkinen palvelu

Kunta järjestää oppimista ja kehitystä tukevia palveluja kaikille eurajokelaisille lapsille, oppilaille ja opiskelijoille. Toiminta-ajatus huomioi hyvinvointia edistävät ja ennaltaehkäisevät toiminnot palvelujen järjestämisessä ja tukevat lasten ja perheiden arkea.

Koulupsykologi tukee lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia sekä työskentelee oppimisvaikeuksien voittamiseksi ja syrjäytymiskehityksen ehkäisemiseksi. Koulupsykologin tehtävä on tarjota oppilaille, heidän vanhemmilleen ja koulun henkilökunnalle psykologisia arviointi-, neuvonta-, konsultaatio- ja erityispalveluja. Koulupsykologin tehtävät painottuvat oppimiskykyyn liittyviin tutkimuksiin ja selvityksiin. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa korostuu yksilökohtainen mielenterveyden tukeminen osana oppilashuoltoa. Psykologipalvelujen keskittäminen kokonaan omaksi palvelutuotannoksi ja ostopalveluista luopuminen on painopistealue.

Koulukuraattorit tukevat oppilaiden koulunkäyntiä ja edistävät oppilaitoksen sosiaalista hyvinvointia yhteistyössä muun henkilökunnan kanssa. Kuraattorit toteuttavat ennalta ehkäisevää oppilashuoltotyötä oppilaitoksessa ja toimivat sosiaalialan asiantuntijana.

Toiminnan tavoitteet ovat palveluiden kehittäminen erilaisten menetelmien avulla. Vuosiluokilla 7-9 ja lukiossa painottuu yksilöllinen tuki. Vuosiluokilla 1-6 kuraattorin työssä korostuu vuorovaikutus- ja tunnetaitojen opettelu.

Kenelle ja millä ehdoin

Oikeus oppilashuoltoon kuuluu jokaiselle oppilaalle.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Esi- ja perusopetuksen oppilailla on oikeus oppilashuoltoon. Sillä tarkoitetaan oppilaiden fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta hyvinvoinnista huolehtimista. Oppilashuollolla edistetään oppilaiden tasapainoista kasvua ja kehitystä sekä varmistetaan kaikille tasavertainen oppimisen mahdollisuus. Oppilashuollon tavoitteena on havaita ja puuttua oppilaiden ongelmiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Oppilashuoltopalveluihin kuuluvat muun muassa kouluterveydenhuolto, koulukuraattori- ja koulupsykologitoiminta. Oppilashuoltoa tekevät myös opettajat ja koulun muu henkilöstö.

Kaikissa kouluissa toimii oppilashuoltoryhmä, jota johtaa opetuksen järjestäjän nimeämä edustaja. Ryhmän tehtävänä on suunnitella, toteuttaa ja kehittää oppilashuoltoa yhteisöllisesti siten, että kaikilla on terveellinen, turvallinen ja esteetön kouluympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaEurajoen kunta
Palvelusta vastaaEurajoen kunta
Alue Eurajoki
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Eurajoen kunta
Päivitetty: 1.10.2021