suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Perusopetuksen iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Perusopetuksen iltapäivätoimintaan voivat osallistua ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaat. Toimintaan osallistuminen on vapaaehtoista. Toimintaa järjestetään koulupäivinä klo 12.00-16.30.

Iltapäivätoimintaa koordinoi Kangasalan vapaa-aikapalvelut. Toimintaa järjestävät Kangasalan kaupunki, Kangasalan seurakunta, Kangasalan seudun 4H-yhdistys sekä Suoraman koulun vanhempainyhdistys. Toiminta tapahtuu koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä esimerkiksi seurakuntakodeilla. Toiminnassa järjestetään aikaa koulutyöhön liittyvien tehtävien tekemiseen. Iltapäivätoiminnassa tarjotaan välipala.

Lisätietoa iltapäivätoiminnasta löydät Koululaisten iltapäivätoiminta -nettisivuilta. Nettisivulta löytyvät muun muassa iltapäivätoimintapaikat, tietoa maksuista, ryhmätoiveista ja toimipaikoista.

Kaupunki ei järjestä kuljetusta koulusta iltapäivätoimintaan eikä iltapäivätoiminnasta kotiin.

Kangasalla ei ole tarjolla perusopetuksen aamupäivätoimintaa.

Iltapäivätoiminnan maksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta kertaa viikossa lapsi osallistuu toimintaan. Maksut perii iltapäivätoiminnan järjestäjä. Perheet sitoutuvat joko lyhennettyyn (3 h/pv tai 3 pv/vko) tai normaaliin (4,5 h/pv) iltapäivätoimintaan. Iltapäivätoimintaan osallistumisen aikaa voi vaihtaa kaksi kertaa lukuvuodessa, elokuussa ja tammikuussa. Maksu puolittuu, jos lapsi sairauden vuoksi ei pääse osallistumaan kuin enintään 10 krt/kk. Jos sairaudesta johtuva poissaolo kestää koko kuukauden, maksua ei peritä. Jos lapsi muusta syystä ei osallistu toimintaan koko kalenterikuukautena, maksuna peritään puolet kuukausimaksusta. Huoltajien tulee ilmoittaa lapsen kerhoaikojen muutoksista kerho-ohjaajalle. Maksu voidaan jättää perimättä tai sitä voidaan alentaa huoltajan elatusvelvollisuus, toimeentuloedellytykset tai huollolliset näkökohdat huomioon ottaen. Poikkeuksellista maksua haetaan kirjallisesti siihen tarkoitetulla lomakkeella, jonka voi tulostaa kaupungin Internet-sivuilta.

Toimi näin

Iltapäivätoimintaan haetaan varhaiskasvatuksen sähköisen asiointipalvelun kautta (vanhat asiakkaat) tai sähköisten hakemusten kautta (uudet asiakkaat). Iltapäivätoiminnasta irtisanoudutaan irtisanoutumislomakkeella, joka tulee toimittaa kirjallisesti joko paperisena tai sähköpostitse iltapäivätoiminnan koordinaattorille. Irtisanoutumisaika on 1 kuukausi. Irtisanoutumislomake löytyy Koululaisten iltapäivätoiminnan nettisivuilta.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat osallistua 1. ja 2. vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityisoppilaat.

Palvelu on maksullinen.

Iltapäivätoiminnan maksun suuruus riippuu siitä, kuinka monta kertaa viikossa lapsi osallistuu toimintaan.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKangasalan kaupunki
Palvelusta vastaaKangasalan kaupunki
Alue Kangasala
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 13.5.2020