suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Rovaniemellä tarjotaan perusopetuksessa erityisopetuspalveluja koulutasolla laaja-alaisena erityisopetuksena, alueellisesti pienryhmäopetuksena ja kuntatasolla koko kuntaa palvelevissa erityisopetuksen pienryhmissä. Jokaisella koululla toimii laaja-alainen erityisopettaja, joka auttaa oppilaita yksilö-, pienryhmä-, tai samanaikaisopetuksena yhteistyössä luokan- tai aineenopettajan kanssa.

Yleinen tuki on jokaiselle oppilaalle annettavaa tukea. Tehostettuun tukeen siirrytään, jos yleinen tuki ei ole riittävää. Tehostetun tuen tarpeesta tehdään pedagoginen arvio, ja tukeen siirtymisen yhteydessä oppilaalle kirjataan oppimissuunnitelma. Mikäli oppilas tarvitsee tehostettua tukea voimakkaampaa tuen muotoa, siirrytään tuen kolmiportaisuudessa erityiseen tukeen.

Erityisen tuen antaminen edellyttää aina pedagogista selvitystä ja sen perusteella tehtävää erityisen tuen päätöstä.

Erityinen tuki järjestetään ensisijaisesti lähikoulun perusopetusryhmässä. Oppilas voi myös opiskella osittain pienryhmäopetuksen tuella tai kokoaikaisesti erityisopetuksen pienryhmässä. Tavoitteena on, että oppilas osallistuu kykyjensä ja taitojensa mukaan opiskeluun vertaisikäryhmässään.

Mikäli oppilaan lähikoulussa ei ole mahdollisuutta riittävään pienryhmäopetuksen tukeen, voi oppilas hakeutua toiseen saman koulualueen kouluun, jossa tukitoimet voidaan toteuttaa. Koulupaikasta tehdään hallintopäätös. Erityisen tuen päätöksessä päätetään oppilaan pääsääntöinen opetusryhmä, joka voi olla perusopetusryhmä tai erityisopetuksen pienryhmä.

Erityisopetukseen liittyvät päätökset tekee koulun rehtori tai erityisopetuksen koordinaattori.

Toimi näin

Mikäli lapsesi tarvitsee koulunkäyntiinsä ja oppimiseensa tukea, ole yhteydessä oppilaan opettajaan tai koulun erityisopettajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Palvelun toteuttaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 28.6.2019