suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pornaisten kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Pornainen
  • Julkinen palvelu

Tehostetun tuen vaiheessa tukimuodoissa korostuvat monialainen yhteistyö, oppimissuunnitelma ja osa-aikainen erityisopetus. Pornaisissa on tapana, että osa-aikaista erityisopetusta voi saada jo yleisen tuen vaiheessa. Osa-aikaisen erityisopetuksen osuus korostuu tehostetun tuen vaiheessa. Kun siirrytään tehostettuun tukeen, oppilaalle laaditaan tai päivitetään oppimissuunnitelma opettajan tekemän pedagogisen arvion pohjalta. Oppimissuunnitelma tehdään oppilaan ja vanhempien kanssa yhteistyössä ja sen vaikutusta seurataan säännöllisesti.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPornaisten kunta
Palvelusta vastaaPornaisten kunta
Alue Pornainen
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pornaisten kunta
Päivitetty: 3.10.2019