suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pertunmaan kunta

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Pertunmaa
  • Julkinen palvelu

Tuen muodot perusopetuksessa

Peruskoulun aikana oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa heti, kun tuen tarvetta ilmenee. Mitä nopeammin ongelmiin haetaan tukea, sitä paremmin oppilaan opiskelun eteneminen turvataan. Jokainen oppija on erilainen ja myös oppimistyylit vaihtelevat oppijoilla huomattavasti. Uusi perusopetuslaki haluaa turvata oppilaan koulunkäynnin sujumista ottamalla huomioon ...

Toimi näin

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Pertunmaan kunta

Palvelusta vastaa

Pertunmaan kunta
Tekstistä vastaa: Pertunmaan kunta
Päivitetty: 17.6.2020