suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Paimion kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Paimio
  • Julkinen palvelu

Tuen muodot perusopetuksessa

Peruskoulun aikana oppilaalla on oikeus saada tukea oppimiseensa heti, kun tuen tarvetta ilmenee. Mitä nopeammin ongelmiin haetaan tukea, sitä paremmin oppilaan opiskelun eteneminen turvataan. Jokainen oppija on erilainen ja myös oppimistyylit vaihtelevat oppijoilla huomattavasti. Uusi perusopetuslaki haluaa turvata oppilaan koulunkäynnin sujumista ottamalla huomioon oppilaiden erilaisuuden.

Tuen muodot Vistan koulussa

Jos lapsesi/ nuoresi tarvitsee lisätukea oppimisen edistymiseen, on tärkeää ottaa mahdollisimman nopeasti yhteyttä luokanopettajaan/ aineenopettajaan ja arvioida yhdessä lapsen tuen tarve. Laaja-alaiset erityisopettajat auttavat osaltaan tuen tarpeen määrittelyssä. He antavat osa-aikaista tukea oppilaille joko yleisopetuksen yhteydessä tai pienemmässä ryhmässä. Jollei laaja-alaisen erityisopettajan antama tuki riitä, on mahdollista hakeutua pienryhmäopetukseen joko yhdessä tai useammassa oppiaineessa.

Pienryhmäopetus

Vistan koulussa on mahdollista saada opetusta pienryhmässä, jos oppilaalle yleisopetuksessa annettu tuki ei riitä. Pienryhmässä opiskelu voi tukea oppilaan kasvua ja kehitystä monipuolisesti sekä oppimisen, tunne-elämän että sosiaalisen sopeutumisen osa-alueilla. Pienryhmäopetus voi olla joko jaksomuotoista tai pitkäaikaista oppilaan tuen tarpeesta riippuen. Tavoitteena on useimmiten palauttaa oppilas yleisopetuksen ryhmään, kun hänen kokonaistilanteensa sen mahdollistaa.

Pienryhmiä on sekä ala- että yläkoululuokille ja ne toimivat osana oppilaan kolmiportaista tukea. Pienryhmiä opettavat erityisluokanopettajat. Pienryhmien opettajat toimivat yhteistyössä luokanopettajien sekä yläkoulun aineenopettajien/luokanvalvojien kanssa. Yhteistyö huoltajien kanssa on avainasemassa sekä tuen tarvetta määritettäessä, että pienryhmäopetuksen aikana. Pienryhmäopetuksessa voidaan antaa sekä yleistä, tehostettua että erityistä tukea oppijan tarpeesta riippuen.

Toimi näin

Yhteystiedot löydät Vistan koulun palvelupisteen yhteystiedoista.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPaimion kaupunki
Palvelusta vastaaPaimion kaupunki
Alue Paimio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Paimion kaupunki
Päivitetty: 30.12.2019