suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Liedon kunta
Alue: Lieto
Palvelun kieli: suomi

Erityisopetus järjestetään oppilaan etu ja opetuksen järjestämisedellytykset huomioon ottaen muun opetuksen yhteydessä tai osittain tai kokonaan erityisluokalla tai muussa soveltuvassa paikassa. Liedossa pienryhmäopetusta annetaan Jokilaakson koulussa. Yläkoulujen oppilaille on tarjolla pienryhmäopetusta myös Keskuskoululla.

Oppimisen ja koulunkäynnin eri tukimuotoja ovat:

•Tukiopetus

•Osa-aikainen erityisopetus

•Erityisopetus

•Oppiaineen oppimäärän yksilöllistäminen ja opetuksesta vapauttaminen

•Pidennetty oppivelvollisuus

•Toiminta-alueittain opiskelu

Erityinen tuki aloitetaan hallinnollisen erityisen tuen päätöksen jälkeen. Erityisen tuen päätöksessä määritellään muun muassa oppilaan/lapsen pääsääntöinen opetusryhmä ja mahdolliset muut palvelut sekä oppiaineen yksilöllistäminen (oppiaineeseen tulee tällöin yksilölliset tavoitteet).

Päätöksen tekemisen jälkeen laaditaan HOJKS (henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma) johon määritellään mm. oppimisen tavoitteet ja oppimisen ja koulunkäynnin tukimuodot."


Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.


Palvelun toteuttaa: 
Liedon kunta