suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lappeenrannan kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Lappeenranta
  • Julkinen palvelu

Lappeenrannan kaupunki järjestää keskitetysti erityisopetusta Voisalmen ja Joutsenon kouluissa (vaikeimmin vammautuneet) ja Myllymäen koulussa (lievät kehitysviivästymät). Perusopetuslain 4a§:n mukaista opetusta järjestetään Lönnrotin koulun yhteydessä (sairaalaopetus). Lisäksi jokaisella yhteistoiminta-alueella järjestetään luokkamuotoista erityisopetusta (Joutsenon alue: Joutsenon koulu 1-9 lk; Kesämäen alue: Lönnrotin koulu 1-9- lk, Kesämäen koulu 7-9-lk; Kimpisen alue: Kimpisen koulu 7-9-lk, Myllymäen koulu 1-9 lk; Lauritsalan alue: Lauritsalan koulu 1-9 lk, Pontuksen koulu 1-6 lk; Sammonlahden alue: Lappeen koulu 1-6 lk, Sammonlahden koulu 1-9 lk). Kaikissa kouluissa järjestetään yleisopetuksen integroitua erityisopetusta. Oppilaan opetuksen järjestämisestä päätetään erityisen tuen päätöksessä ja päätöksen tekee koulun rehtori.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaLappeenrannan kaupunki
Palvelusta vastaaLappeenrannan kaupunki
Alue Lappeenranta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lappeenrannan kaupunki
Päivitetty: 11.12.2019