suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Lahden kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Lahti
  • Julkinen palvelu

Lahden perusopetuksessa oppilas voi saada oppimisen ja koulunkäynnin tueksi yleistä, tehostettua ja erityistä tukea. Tukea voi saada myös oppilaan erityisvahvuuksien edistämiseksi.

Tavoitteena on, että nykyisiä voimavarojen voidaan jakaa ja suunnata entistä paremmin oppilaiden oppimisen tukemiseksi omalla asuinalueella.

Oppimista ja koulunkäyntiä tukevat yleisesti muun muassa

- monipuoliset opiskelumenetelmät ja koulutehtävät

- opiskelu joustavissa opetusryhmissä

- oppimisympäristöön liittyvät ratkaisut

- oppilaanohjaus

- tukiopetus

- erityisopetus

- avustajapalvelut

- tehostetun ja erityisen tuen palvelut

Lisätietoja

Oppilaan tuen tarpeisiin liittyvissä kysymyksissä huoltaja voit olla yhteydessä ensisijaisesti lapsen oman koulun rehtoriin tai omaan opettajaan.

Voit olla yhteydessä myös aluepäällikköön, joka vastaa oman palvelualueensa koulujen opetusjärjestelyistä seuraavasti:

Pohjoisen alueen koulut: Ahtiala - Kivijärvi –Kivimaa – Kunnas –Mukkula –Myllypohja

aluepäällikkö puh. 044 416 3336

Itäisen alueen koulut: Ersta – Harju – Karisto – Kirkonkylä –Lahden ruotsinkielinen koulu – Lotila –Möysä – Nastolan yläkoulu/toimipisteet: Kukkanen– Männistö; Rakokivi –Tiirismaa (Englanninkieliset luokat 0–9. lk) - Uusikylä - Villähde

aluepäällikkö puh. 044 416 4671

Eteläisen alueen koulut: Jalkaranta – Kasakkamäki – Kärpänen – Laune – Liipola – Länsiharju –Renkomäki –Salinkallio –Salpausselkä

aluepäällikkö puh. 044 416 4690

Oppimisen tuen kehittämisasioissa yhteyshenkilöinä erityisopetuksen suunnittelija puh. 044 416 3159 tai vastuualuejohtaja puh. 044 716 1328.

Toimi näin

Oppilaalle annettava tuki arvioidaan ja suunnitellaan aina yhteistyössä oppilaan, huoltajan ja oppilasta opettavien kanssa. Oppimisen ja koulunkäynnin tukeen liittyvissä asioissa asioidaan aina ensisijaisesti oppilaan oman opettajan ja koulun kanssa.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLahden kaupunki
Palvelun toteuttaaLahden kaupunki
Alue Lahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Lahden kaupunki
Päivitetty: 7.11.2019