suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kangasalan kaupunki

Perusopetuksen erityisopetus ja erityinen tuki

  • Palvelu
  • Kangasala
  • Julkinen palvelu

Kolmiportainen tuki järjestetään kattavasti eri puolille kaupunkia. Koulut tukeutuvat tarvittaessa joustavasti toistensa erityisopetuspalveluihin. Jos oppilas tarvitsee erityistä tukea, hänen lähikoulunsa on se, jossa kyseistä tukea voidaan parhaiten järjestää.

Keskitetty erityisopetus sisältää erityisluokat, joissa oppilaalle on mahdollisuus suunnata paljon tukitoimia. Oppilaat tulevat koko K ...

Toimi näin

Lisätietoa keskitetystä erityisopetuksesta ja siihen hakeutumisesta voit kysyä kunkin koulun erityisopettajalta.

Kenelle ja millä ehdoin

Oppilas voi saada erityisopetusta tai muuta tukea, mikäli oppimis- tai sopeutumisvaikeus, vamma, sairaus tai muu syy sitä edellyttää.

Erityinen tuki otetaan yleensä käyttöön silloin, kun oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä. Poikkeustilanteissa tukitoimet voidaan aloittaa myös suoraan erityisen tuen tasolta.

Tausta ja lainsäädäntö

Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja oppilaan tarvitsemasta muusta tuesta. Erityisopetus on ensisijaisesti pedagogista eli oppimisen tukea. Muu tuki voi olla esimerkiksi koulunkäynnin tukea sekä pedagogista tukea. Ne muodostavat oppilasta tukevan kokonaisuuden. Oppilaan tulee tarpeen vaatiessa saada tukea viivytyksettä. Erityinen tuki edellyttää hallintopäätöstä.

Jos oppilas on jäänyt jälkeen tilapäisesti tai muutoin tarvitsee lyhytaikaista tukea, hänellä on oikeus tukiopetukseen.

Oppimis- tai koulunkäyntivaikeuksien takia oppilas voi saada erityisopetusta, joka voidaan järjestää erityisryhmässä tai -luokalla. Perusopetuksen tavoitteita ja sisältöjä voidaan yksilöllistää, jos oppilas vammaisuuden, sairauden, kehityksen viivästymisen, tunne-elämän häiriön tai muun vastaavan syyn takia ei suoriudu perusopetuksen oppimäärästä. Yksilöllistämistä tulisi käyttää vain, jos oppilas ei suoriudu hyväksyttävästi oppiaineen oppimäärästä. Sitä ennen tulisi oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä eriyttää painoalueittain.

Palvelun toteuttaa

Kangasalan kaupunki

Palvelusta vastaa

Kangasalan kaupunki
Tekstistä vastaa: Kangasalan kaupunki
Päivitetty: 4.3.2024