suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Vaasan kaupunki
Alue: Vaasa
Palvelun kielet: ruotsi, suomi

Aamu- ja iltapäivätoiminnalla pyritään vähentämään lasten yksinäistä aikaa ilman turvallisen aikuisen läsnäoloa ja ohjausta ennen ja jälkeen koulupäivän. Tavoitteena on tarjota lapsille monipuolista, virkistävää ja laadukasta vapaa-ajantoimintaa ja sosiaalisen vuorovaikutuksen oppimista. Aamu- ja iltapäivätoiminta tarjoaa turvallisen vapaa-ajan paikan huoltajien ollessa töissä tai opiskellessa.

Vaasa järjestää perusopetuslain mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä muiden vuosiluokkien erityiseen tukeen oikeutetuille oppilaille. Vaasassa aamu- ja iltapäivätoimintaa järjestetään koulupäivisin vähintään 760 tuntia (keskimäärin 4h/pv) lukuvuodessa klo 8.00 – 16.00 välisenä aikana. Toiminta on perheille vapaaehtoista ja maksullista. Perheillä ei ole subjektiivista oikeutta aamu- ja iltapäivätoimintaan.

Perusopetuksen lisäksi toimintaa tarjoavat palveluntuottajat, joita kaupunki avustaa. Toimintaa järjestetään lähes yksinomaan kouluissa. Toimintayksiköitä on kaikkiaan 26, joista jokaisessa on toiminnasta vastaava ohjaaja. Toimintaan osallistuu vuosittain n. 800 lasta.

Kaupunki ei järjestä kuljetuksia aamu- ja iltapäivätoimintaan ja sieltä kotiin. Poikkeuksena vammaispalvelulain piirissä olevat oppilaat, joille on laadittu erityishuolto-ohjelma.


Toimi näin

Aamu- ja iltapäivätoimintaan haetaan lukuvuodeksi kerrallaan sähköisesti Wilma-ohjelman kautta.

Toimintaryhmistä päätetään lukuvuosittain määräaikaan mennessä palautettujen hakemusten pohjalta. Päätös paikan saamisesta lähetetään toukokuun loppuun mennessä.

Hakuajan päättymisen jälkeen palautetut hakemukset huomioidaan ja mukaan pääsee, mikäli ryhmissä on tilaa. Halutessaan paikkaa voi jäädä jonottamaan. Toimintaan voi hakea erityisin perustein myös kesken toimintakauden hakulomakkeella.

Palveluntuottajien (Steinerkoulu, Kristillinen koulu) toimintaan haetaan paperihakemuksella. Övningsskolan toimintaan haetaan oman sähköisen järjestelmän kautta.

Aamu- ja iltapäivätoimintapaikka irtisanotaan kirjallisesti irtisanomislomakkeella. Syksyn aikana irtisanomistilanteessa täydellisen vapautuksen voi saada ainoastaan paikkakunnalta muuton tai perhetilanteen taloudellisen muutoksen (mm. työttömyys, vuorotteluvapaa, äitiysloma) vuoksi. Muissa tapauksissa irtisanomiskuukauden jälkeen peritään puolet toimintamaksusta.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan sisällöstä voit lukea lisää Vaasan kaupungin sivuilta.


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Vaasassa aamu- ja iltapäivätoiminnasta peritään kiinteä kuukausimaksu 100 €/kk. Toimintamaksuun sisältyy ohjaus, välipala, materiaali ja vakuutus. Toimintamaksuista voidaan myöntää maksuvapautusta taloudellisin ja sosiaalisin perustein. Maksuvapautusta haetaan maksuvapautuslomakeella.


Palvelun toteuttaa: 
Vaasan kaupunki
Vaasan Rudolf Steiner -koulu, Vaasan kristillinen koulu, Vasa Övningsskola (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)