suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Sipoon kunta
Alue: Sipoo
Palvelun kielet: suomi, ruotsi

Aamutoimintaan osallistuvat koululaiset klo 8-10 välisinä aikoina. Iltapäivätoimintaa on koululaisilla oppituntien jälkeen klo 13 alkaen klo 17 asti.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa lapsilla on mahdollisuus ulkoiluun, vapaaseen leikkiin, sisä- ja ulkopeleihin, läksyjen tekoon, askarteluun, lepoon jne.

Toiminnassa painotetaan monipuolista kasvua ja sosiaalisten taitojen kehittymistä, iloista leikkiä ja viihtymistä.

Aamu- ja iltapäivätoiminnassa työskentelee 1-2 aikuista kerrallaan.


Toimi näin

Lisätietoja maksukäytännöistä sekä aamu- ja iltapäivätoiminnasta yleisesti löytyy osoitteesta:

https://www.sipoo.fi/fi/koulutus_ja_varhaiskasvatus/perusopetus/aamu-_ja_iltapaivatoiminta

Uusien ykkösluokkalaisten kouluun ilmoittamistilaisuudessa voidaan lapselle samalla anoa paikkaa iltapäivätoimintaan omassa koulussa.


Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Aamu- ja iltapäivätoiminnan hakuaika on keväällä ja paikkaa haetaan aina lukuvuodeksi. Ensi lukuvuonna vuosiluokilla 1-2 olevien oppilaiden hakemuslomake täytetään Wilmassa. Lomake löytyy Wilmaan kirjauduttua yläreunassa olevan menu-valikon (kolme viivaa) alta otsikolla ”Lomakkeet”. Lomaketta ei voi täyttää Wilma-sovelluksella. Vuosiluokkien 3-6 oppilaat hakevat toimintaan edelleen paperilomakkeella niissä kouluissa, joissa toimintaa tarjotaan myös 3-6 vuosiluokkien oppilaille.

Sipoon kunnan sivistysvaliokunta on päättänyt 20.3.2017 korottaa aamutoiminnan maksua niin, että se on 1.8.2017 alkaen 35 euroa kuukaudessa. Iltapäivätoiminnan hinnat säilyvät ennallaan ja määrittyvät päivittäisen osallistumistuntimäärän mukaan. Mikäli lapsi osallistuu päivittäin iltapäivätoimintaan enintään kolme tuntia, on maksu 80 €/kk ja mikäli lapsi osallistuu iltapäivätoimintaan yli kolme tuntia päivässä, on maksu 120 €/kk.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.


Palvelun toteuttaa: 
Sipoon kunta