suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen aamu-ja iltapäivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Savonlinnan kaupunki
Alue: Savonlinna
Palvelun kieli: suomi

-


Toimi näin

Iltapäivätoimintaan hakeminen

Vanhempien tulee huomata, että iltapäivätoimintapaikkaa tulee hakea joka vuosi.

1. Ensimmäiselle luokalle tulevat

Iltapäivätoimintaan haetaan Wilma –järjestelmän kautta. Huoltajille ilmoitetaan Wilma -tiedotteella iltapäivätoimintaan hakemisesta. Niille, joilla ei ole Wilma -tunnuksia, tunnukset postitetaan.

2. Jo koulussa olevalle oppilaalle haetaan iltapäivätoimintapaikkaa Wilman Hakemukset ja päätökset –välilehden kautta.

Iltapäivätoimintaan haku on auki Wilmassa erikseen määriteltynä ajankohtana.

3. Jatkuva haku

Iltapäivätoimintapaikkoja voi kysyä ja hakea suoraan toimijoilta ja Savonlinnan kaupungin sivistysvirastosta koko toimintavuoden ajan.

Hae ja täytä lomake "Hakemus koululaisten iltapäivätoiintaan". (Linkki ohessa alempana)


Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Iltapäivätoimintapaikat täytetään hakujärjestyksessä kuitenkin niin, että iltapäivätoimintaan otetaan ensisijaisesti 1. luokan oppilaita sekä erityisen tuen oppilaita ja toissijaisesti 2. luokan oppilaita.

Sivistyslautakunnan 17.12.2015 § 256 päättämä ryhmän perustamisen raja:

Iltapäivätoiminnan ryhmän perustamisen minimimäärä on kuusi (6) kokoaikaista iltapäivätoiminnan sitoutunutta aloittajaa. Mikäli määrä laskee syyslukukauden aikana neljään (4) tai alle kokoaikaiseen lapseen, toiminta lakkaa kevätlukukauden alussa. Kaksi osa-aikaista lasketaan yhdeksi kokoaikaiseksi lapseksi. Iltapäivätoiminnan ryhmän oppilaiksi voidaan laskea 1. ja 2. luokkalaiset sekä erityisen tuen lapset (erityisestä tuesta pitää olla päätös). Ryhmän perustamisen oppilasmäärään voidaan kuitenkin laskea esioppilaat, jos esioppilaan sijoittumisella iltapäivätoimintaan on vaikutus varhaiskasvatuksen esioppilaan hoidon järjestämiseen. Mikäli ryhmä perustetaan, siihen voidaan ottaa harkiten myös 3. luokkalaisia, jos ryhmään mahtuu (tämä koskee vain ja ainoastaan haja-asutusalueen pieniä ip-toimintapaikkoja).

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.


Palvelun toteuttaa: 
Savonlinnan kaupunki