suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rovaniemen kaupunki

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Rovaniemi
  • Julkinen palvelu

Rovaniemellä perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään lain edellyttämällä tavalla peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille.

Koulun iltapäivätoiminta aloitetaan, mikäli siihen ilmoittautuu vähintään 7 lasta. Lapset otetaan toimintaan ilmoittautumisjärjestyksessä. Mikäli toimintapaikkaa ei pystytä tarjoamaan kaikille toimintaan hakeneille, on etusija toimintapaikkaan ensimmäisen vuosiluokan oppilailla. Toimintaan voi hakea myös lukukauden aikana. Päätöksen iltapäivätoimintaan ottamisesta tekee palveluohjaaja.

Iltapäivätoiminnan maksuun on mahdollista hakea alentamista tai maksuvapautusta perheen taloudellisen tilanteen perusteella. Maksuvapautuksia ei myönnetä takautuvasti, vaan maksun alennus tai maksuvapautus myönnetään sen kuukauden alusta jolloin hakemus on tullut palveluohjaajalle.

Iltapäivätoimintaa järjestetään lukuvuoden koulupäivinä klo 11 - 17 välisenä aikana joko koulun tiloissa tai koulun läheisyydessä sijaitsevissa muissa tiloissa. Toiminnassa tarjotaan välipala. Päivittäisen toiminnan tuottajina toimivat Rovaniemen seurakunta, Rovalan Nuoret ry, Suomen Nuorisoseurat ry, Rovaniemen 4H-yhdistys ja Rovaniemen Steinerkouluyhdistys ry.

Toimi näin

Iltapäivätoimintaan hakeminen:

  • Hae iltapäivätoiminnan paikkaa Wilman kautta tehtävällä hakemuksella edellisenä keväänä. Hakemuksessa voi määritellä haluamansa iltapäivätoiminnan aloittamisajankohdan. Hakuajasta tiedotetaan erikseen.
  • Iltapäivätoimintaan voi hakea myös lukukauden aikana.

Maksualennus

  • Täytä maksualennushakemus, mikäli haluat hakea iltapäivätoiminnan maksun alennusta/vapautusta.
  • Toimita hakemus ja tarvittavat liitteet hakemuksessa mainittuun osoitteeseen.
  • Laskutusjakso on kalenterikuukausi.

Iltapäivätoimintapaikan irtisanominen

  • Tee kirjallinen irtisanomisilmoitus iltapäivätoiminnan koordinaattorille.
  • Irtisanomisaika on yksi (1) kuukausi. Kerhopaikka päättyy aina kuukauden loppuun.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Rovaniemellä perusopetuksen iltapäivätoimintaa järjestetään 1.-2. luokkien oppilaille sekä erityisen tuen piirissä oleville 1.-3. luokkien oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

Rovaniemellä lukuvuoden 2019-2020 toimintamaksu on 90 euroa / lapsi / kuukausi. Maksut ovat ulosottokelpoisia.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaRovaniemen kaupunki
Alue Rovaniemi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rovaniemen kaupunki
Päivitetty: 29.5.2020