suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Leppävirran kunta

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

  • Palvelu
  • Leppävirta
  • Julkinen palvelu

Leppävirran kunnan koulutoimi järjestää perusopetuslain (1136/2003) mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa. Toiminta on tarkoitettu peruskoulun 1. ja 2. vuosiluokan oppilaille sekä oppilaille, joille on tehty erityistä tukea koskeva päätös. Toimintaa on koulun työpäivinä pääsääntöisesti klo 06.30–17.00. Toimintaa on vain niissä kunnan osoittamissa paikoissa, missä määräaikaan mennessä jätettyjen hakemusten perusteella muodostuu vähintään kahdeksan (8) oppilaan ryhmä. Niissä tapauksissa, joissa ryhmää ei muodostu, pyritään toimintaa yhdistämään päivähoidon yhteyteen, mikäli vapaita paikkoja on käytettävissä; kyse on tällöin päivähoidosta annettujen säädösten mukaisesta toiminnasta ja maksukin määräytyy tämän mukaisesti.

Toimi näin

Hakeminen tapahtuu samaan aikaan kouluunilmoittautumisen kanssa.Sähköinen ilmoittautuminen tai hakulomake tulee täyttää ja palauttaa Leppävirran kunnan koulutoimistoon tai oppilaan koululle. Haetaan ensisijaisesti siihen kouluun, jota oppilas käy; huoltaja voi hakulomakkeessa esittää myös toissijaisen koulun siltä varalta, ettei ryhmää muodostu oppilaan omaan kouluun.  Jos ryhmäkokoa joudutaan rajoittamaan, päätöksen tästä tekee sivistysjohtaja toimintasuunnitelmassa määritellyllä tavalla. Sivistysjohtaja tekee jokaisesta aamu- ja iltapäivätoimintaan otetusta lapsesta ottopäätöksen, joka toimitetaan huoltajille.

Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.

Perittävä maksu on 60 €/kk, jos oppilas osallistuu vain aamu- tai iltapäivätoimintaan. Mikäli oppilas osallistuu sekä aamu- että iltapäivätoimintaan, on maksu 100 €/kk.

Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.

Perustiedot

Palvelusta vastaaLeppävirran kunta
Palvelun toteuttaaLeppävirran kunta
Alue Leppävirta
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Leppävirran kunta
Päivitetty: 15.10.2019