suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Palvelu

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminta

Miten asioin tässä palvelussa?

Katso tähän palveluun liittyvät sähköiset asiointikanavat, puhelinpalvelut sekä palvelupaikat.
Vastuuorganisaatio: Alavieskan kunta
Alue: Alavieska
Palvelun kieli: suomi

Koululaisten iltapäivätoiminta

Koululaisten iltapäivätoiminnasta Alavieskassa vastaa sivistyslautakunta. Toiminta järjestetään 1.8.2004 voimaan tulleen lainsäädännön mukaisesti. Sivistyslautakunta päättää perittävästä maksusta.

Iltapäivätoimintaa järjestetään 1-2 luokkalaisille ja erityisopetuksessa oleville lapsille osoitteessa Koulutie 3 A 1-2, 85200 Alavieska (entinen kk:n ala-asteen asuntola).

Toiminta-aika on koulun työvuoden kanssa yhdenmukainen, koulupäivinä tarpeen mukaan klo 11 -16.30. Keväällä iltapäivätoiminnan paikat ilmoitetaan haettavaksi Wilman kautta. Hakuaika on 31.5. mennessä. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä. Ohjaajina toimivat koulun koulunkäyntiavustajat.

Sisällöllinen toimintasuunnitelma

Iltapäivätoiminnan sisällöissä otetaan huomioon se, että toiminta turvaa lapsen myönteistä kehitystä ja se on lapsilähtöistä. Sisältö koostuu eri harrastusaiheista lapsiryhmästä ja vuodenajasta riippuen, kuten liikuntalajeista, luovasta toiminnasta, käden taidoista, lukuharrastuksesta. Myös arkiaskareisiin ja tiedollisiin aihepiireihin tutustutaan niin, että lapselle muodostuu monipuolinen kokemuspiiri. Sosiaaliset taidot vahvistuvat keskusteluissa ja toisen huomioon ottamista edellyttävissä tilanteissa, esim. koulupäivän tapahtumien läpikäynti ja toiselle työskentelyrauhan antaminen läksyjen tekoon tai muuhun keskittymistä vaativaan toimintaan.

Iltapäivätoiminnassa koululaiset ohjataan tekemään läksyjä. Läksyjen teko- ja tarkastamisvastuu on kuitenkin kodeilla. Päivittäin koululaiset saavat välipalan ja tilaisuuden lepoon sekä leikkiin. Vanhempien toiveet otetaan huomioon niin pitkälle kuin se on mahdollista. Toimintasuunnitelman käytännön toteutus on lapsiryhmän ja ohjaajan yhdessä muokkaama.


Toimi näin

Keväällä iltapäivätoiminnan paikat ilmoitetaan haettavaksi Wilman kautta. Hakuaika on 31.5. mennessä. Valinta tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.

Iltapäivätoimintaan voi hakeutua myös lukuvuoden aikana.

Ohjaajina toimivat koulun koulunkäyntiavustajat.


Kenelle ja millä ehdoin

Aamu- ja iltapäivätoiminta on tarkoitettu ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaille sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saaville oppilaille.

Palvelu on maksullinen.


Tausta ja lainsäädäntö

Perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoimintaan voivat hakea ensimmäisen ja toisen vuosiluokan oppilaat sekä kaikkien vuosiluokkien erityistä tukea saavat oppilaat. Aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan järjestää arkipäivisin pääsääntöisesti kello 7 - 17 välisenä aikana.

Toiminta pyrkii tukemaan lasten kehitystä ja kasvua, edistämään hyvinvointia ja tasa-arvoisuutta, ennaltaehkäisemään syrjäytymistä ja lisäämään osallisuutta.

Kunta vastaa aamu- ja iltapäivätoiminnan kokonaisuudesta. Se voi järjestää toiminnan itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa tai hankkia palvelut järjestöiltä, yhteisöiltä ja yrityksiltä. Kunnalla ei kuitenkaan ole velvollisuutta toiminnan järjestämiseen. Myös koulun kerhotoiminta tai taiteen perusopetus voivat olla lapsen aamu- tai iltapäivätoimintaa. Kunta päättää aamu- ja iltapäivätoiminnasta perittävien kuukausimaksujen määrästä.


Palvelun toteuttaa: 
Alavieskan kunta