suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Helsingin kaupunki

Peruskouluun valmistava opetus

  • Palvelu
  • Helsinki
  • Julkinen palvelu

Valmistavaa opetusta tarjotaan maahanmuuttajataustaisille lapsille ja nuorille, jotka eivät osaa riittävästi suomen kieltä voidakseen opiskella suomen kielellä.

Valmistavassa opetuksessa opiskellaan suomen kieltä ja muiden oppiaineiden keskeisiä käsitteitä. Jokaiselle oppilaalle tehdään opinto-ohjelma. Oppilaat osallistuvat kykyjensä mukaan eri oppiaineiden opetukseen jo valmistavan opetuksen aikana.

Oppilas voi saada valmistavaa opetusta enintään vuoden ajan.

Kun oppilaan kielitaito on riittävä, hän voi siirtyä perusopetukseen ikäänsä ja taitojaan vastaavalle luokalle. Valmistavaan opetukseen ilmoittaudutaan lomakkeella. Voit tulostaa lomakkeen tai tilata sen kasvatuksen ja koulutuksen toimialan neuvonnasta. Voit myös täyttää lomakkeen neuvonnassa.

Kenelle ja millä ehdoin

Valmistavaa opetusta voivat saada maahanmuuttajataustaiset oppilaat, joiden suomen tai ruotsin taito ja muut valmiudet eivät riitä esi- ja perusopetuksen ryhmissä opiskelemiseen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Maahanmuuttajien tai maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten perusopetukseen valmistava opetus edistää kotoutumista, kielitaitoa ja oppiaineiden sisältöjen omaksumista. Mahdollinen oman äidinkielen opiskelu edistää oppimistaitoja ja vahvistaa kulttuurista identiteettiä sekä luo pohjaa suomen ja/tai ruotsin kielen oppimiselle.

Opetusta annetaan 6-10-vuotiaille vähintään 900 tuntia ja tätä vanhemmille vähintään 1 000 tuntia. Opetukseen osallistuvalla on oikeus siirtyä perusopetukseen jo ennen näiden tuntimäärien täyttymistä, jos hänen taitonsa ja valmiutensa sen sallivat. Valmistavan opetuksen järjestäminen on kunnille vapaaehtoista.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHelsingin kaupunki
Palvelusta vastaaHelsingin kaupunki
Alue Helsinki
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Helsingin kaupunki
Päivitetty: 2.7.2020