suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Digi- ja väestötietovirasto

Perukirjan osakastietojen vahvistus

  • Palvelu
  • Koko maa poislukien Ahvenanmaa
  • Julkinen palvelu

Kuolinpesän asioidenhoitoa varten sinä voit hakea perukirjan osakastietojen vahvistusta Digi- ja väestötietovirastosta. Vahvistuksen hakeminen ei ole pakollista. Vahvistus kohdistuu ainoastaan perukirjaan kuolinpesän osakkaista ja vainajan aviopuolisosta merkittyihin tietoihin eikä perukirjan koko sisältöön.

Voit tarvita perukirjan osakastietojen vahvistusta esimerkiksi silloin, kun kuolinpesään kuuluva kiinteistö on tarkoitus myydä. Kuolinpesän osakkaat voivat vahvistetulla perukirjalla osoittaa, että he saavat yhdessä edustaa kuolinpesää kiinteistökaupassa. Kiinteistön ostaja voi puolestaan luottaa siihen, että vahvistettuun perukirjaan merkittyjen osakkaiden kanssa tehty kauppa sitoo kuolinpesää, vaikka myöhemmin ilmenisi, että perukirjasta on puuttunut osakas.

Saat vahvistuksen, jos perukirjan liitteinä esitetyistä sukuselvityksistä ja muista asiakirjoista voidaan varmistua, että perukirjaan on merkitty oikeat henkilöt kuolinpesän osakkaiksi. Jos perukirjaan merkityt osakastiedot ovat virheelliset tai et toimita pyydettyjä lisäselvityksiä, perukirja palautetaan sinulle ilman vahvistusta. Huomaa, että myös peruutetusta tai rauenneesta hakemuksesta peritään maksu.

Toimi näin

• Tulosta viraston verkkosivuilta vahvistushakemus ja täytä se, tai tee vapaamuotoinen hakemus.

• Toimita hakemus, perukirjan oikeaksi todistettu jäljennös sekä kaikki perukirjan liiteasiakirjat jäljennöksinä.

• Älä toimita alkuperäisiä asiakirjoja, koska asiakirjat skannataan ja tuhotaan sen jälkeen.

• Lähetä hakemus ja perukirja liiteasiakirjoineen postitse tai sähköpostitse. Asiakirjoja otetaan vastaan myös toimipisteissä.

Kenelle ja millä ehdoin

Voit hakea perukirjan osakastietojen vahvistusta, jos olet kuolinpesän osakas, leski, pesänhoitaja, pesänselvittäjä, pesänjakaja tai testamentin toimeenpanija. Voit antaa asiamiehelle valtakirjan hakemuksen tekemiseksi. Jos asiamies on asianajaja, julkinen oikeusavustaja, lupalakimies tai jos valtuutus on kirjattu perukirjaan, asiamiehen ei tarvitse liittää hakemukseen valtakirjaa.

Perukirjan osakastietojen vahvistushakemus käsitellään vain siinä tapauksessa, että vainajalla on kuolinhetkellä ollut kotikunta Suomessa.

Vahvistuksen hakemiselle ei ole määräaikaa, mutta vahvistus on mahdollista ainoastaan vuonna 1966 tai sitä myöhemmin kuolleen henkilön perukirjaan.

Voit hakea vahvistusta vain valmiiseen perukirjaan, joka on pesän ilmoittajan ja kahden uskotun miehen allekirjoittama. Varmista, että pesän ilmoittaja ja kaksi uskottua miestä ovat kaikki eri henkilöitä. Sukuselvitykset ja kaikki muut perukirjan liiteasiakirjat on toimitettava hakemuksen yhteydessä.

Palvelu on maksullinen.

• 65 €/perukirja, kun osakkaina ovat vain rintaperilliset, vanhemmat ja leski.

• 130 €/perukirja muissa tapauksissa.

• Peruutetusta tai rauenneesta osakastietojen vahvistusta koskevasta hakemuksesta peritään puolet maksusta pyöristettynä ylempään tasaeuroon.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaDigi- ja väestötietovirasto
Palvelusta vastaaDigi- ja väestötietovirasto
Alue Koko Suomi (ei Ahvenanmaa)
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Digi- ja väestötietovirasto
Päivitetty: 31.12.2019