suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä

Perhetyö

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perhetyö on kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja pitkäjänteistä tukemista. Se tukee perheiden elämänhallintaa ja omien voimavarojen käyttöönottoa sekä arjessa selviytymistä. Perhetyö tukee vanhemmuutta, lasten hoitoa ja kasvatusta, kodin arjen ja arkirutiinien hallintaa, vahvistaa perheen toimintakykyä uusissa tilanteissa, tukee perheen vuorovaikutustaitoja ja ehkäisee syrjäytymistä. Perhetyön tavoitteena on myös ehkäistä vaikeiden kriisien syntymistä, auttaa jo vaikeiden kriisien selvittämisessä sekä vaikeissa ongelmatilanteissa.

Perhetyötä voidaan toteuttaa perhetapaamisina, perheen ja lapsen keskusteluina, kerho- ja ryhmätoimintana sekä perhekuntoutuksena.

Perhetyössä käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä.

Toimi näin

Jos perheessäsi jo käy perhetyöntekijä, ota yhteyttä lapsen asioista vastaavaan perhetyöntekijään, sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan.

Jos haluat lisätietoa palvelusta, ota yhteyttä perhepalveluiden perheohjaajaan, sosiaalityöntekijään tai sosiaaliohjaajaan.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhetyö on perheelle suunnattu sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen tukitoimi.

Se perustuu lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän/sosiaaliohjaajan päätökseen sekä perheen kanssa yhteisesti laadittuun asiakassuunnitelmaan ja perhetyön suunnitelmaan. Palvelu on tarkoitettu sosiaalihuollon tai lastensuojelun avohuollon asiakkaana olevalle lapselle tai nuorelle ja hänen perheelleen.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSuupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Palvelusta vastaaSuupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Alue Isojoki, Karijoki, Kauhajoki, Teuva
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Suupohjan peruspalveluliikelaitoskuntayhtymä
Päivitetty: 13.5.2020