suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Perhetyö

 • Palvelu
 • Salo
 • Julkinen palvelu

Varhainen perhetyö on tukea, neuvontaa ja ohjausta lapsiperheille arjen haasteisiin vanhemmuuden, parisuhteen ja kasvatukseen liittyvissä asioissa. Lapsiperheiden tilapäisen kotipalvelun avulla vahvistetaan perheen omia voimavaroja ja arjessa selviytymistä ohjauksen ja yhdessä tekemisen kautta.

Toimi näin

Perheet ohjautuvat perhetyöntekijälle ja perheohjaajalle äitiys- ja lastenneuvolasta, päivähoidosta ja alkuopetuksesta sekä perhe itse voi ottaa yhteyttä.

Kenelle ja millä ehdoin

Työ on suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jonka avulla tuetaan perheen omia voimavaroja. Työskentely on luottamuksellista, perheen kanssa yhdessä etsitään sopivia toimintatapoja ja ratkaisumalleja. Perheet ohjautuvat perhetyöntekijälle ja perheohjaajalle äitiys- ja lastenneuvolasta, päivähoidosta ja alkuopetuksesta sekä perhe itse voi ottaa yhteyttä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on tarkoitettu lapsiperheille esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • raskauteen ja vauvan hoitoon liittyvät vaikeudet
 • monikkoperhe
 • äkillinen elämäntilanteen muutos tai kriisi
 • yhtäkkinen vanhemman väsymys ja uupumus
 • vanhemman tai sisaruksen hoito- tai terapiakäynnit
 • muu vaikea elämäntilanne

Lapsiperheiden kotipalvelua ei voida myöntää tilanteissa, joissa avuntarpeen syynä on:

 • pelkkä siivouksen tarve
 • äkillinen lapsen sairastuminen tilanteessa, jossa vanhemmalla on oikeus jäädä hoitamaan lasta
 • kotona tehtävä etätyö
 • opiskelu tai luennolla käynti
 • vanhempien harrastuksen vuoksi
 • henkilökohtaisen avustajan tarve
 • työssä käyvien vanhempien lastenhoitotarve
 • parisuhteen hoidon vuoksi

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 11.9.2020