suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Närpiön kaupunki

Perhetyö

  • Palvelu
  • Närpiö
  • Julkinen palvelu

Perhetyö on ennaltaehkäisevää työtä, jota toteutetaan työskentelemällä perheenjäsenten kanssa. Perhetyössä huomioidaan jokaisen perheenjäsenen näkemys tilanteeseen omassa perheessä. Pyrkimys on auttaa perhettä kokonaisuutena, mutta tarkoitus on myös vastata perheenjäsenten yksilöllisiin tarpeisiin tavalla, joka palvelee perhettä kokonaisuutena.

Tavoite on vahvistaa ja tukea vanhemmuutta asettamalla rajoja ja välittämällä. Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, jotka tukevat aikuista vanhemman roolissa ja auttavat lapsiperheitä selviytymään arjessa. Lapsia kannustetaan toimimaan ikänsä ja kehitystasonsa mukaisesti. Perhetyöllä pyritään vähentämään perheen sisäisten ongelmien heijastumista lasten ja nuorten elämiin.

Perhetyön sisältö

- Tukea ja auttaa perhettä arjessa

- Vapaa-aika- ja kuntoutustoimintaa

- Apu päivittäisissä askareissa

- Yhteistyö verkostojen ja viranomaisten kanssa

- Tukea vanhemmuutta ja neuvoa kasvatuskysymyksissä

- Tukea perhettä vaativissa elämäntilanteissa

Perhetyö on olemassa kaikkia perheitä varten. Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Perhetyöntekijät ohjaavat tarvittaessa muiden palveluntuottajien piiriin.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaNärpiön kaupunki
Palvelusta vastaaNärpiön kaupunki
Alue Närpiö
Palvelun kieletsuomi, ruotsi
Tekstistä vastaa: Närpiön kaupunki
Päivitetty: 11.8.2021