suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Perhetyö

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Ehkäisevä perhetyö on yksilöllistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista työtä, jota tehdään ennaltaehkäisevästi yhdessä perheen kanssa. Tehtävänä on tukea perheiden omaa selviytymistä erilaisissa elämäntilanteissa ja ennaltaehkäistä perheiden ongelmatilanteita. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen, arjessa selvityminen, lapsen ja vanhempien vuorovaikutuksen lisääminen sekä vanhenmuuden ja kasvatuksen tukeminen.

Ehkäisevä perhetyö auttaa ja tukee perheitä tilanteissa, jotka perhe itse kokee haastaviksi. Ehkäisevä perhetyö tarjoaa tukea ja lasten ja nuorten kasvatukseen, vanhempana jaksamiseen, vuorovaikutukseen, kodin sääntöihin, arjen rytmeihin, päiväkotiin ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa. Keskustelu ja tilanteen kartoitus ulkopuolisen kanssa voi avata uusia näkökulmia. Työ ei ole lastenhoitopalvelua tai kodinhoitoa.

Aloitustiimin työtehtäviin kuuluu perheen omien ja läheisverkostossa olevien voimavarojen esille nostaminen ja aktivointi. Aloitustiimi pystyy reagoimaan matalan huolen lastensuojeluilmoituksiin nopeasti ja selventämään tilannetta onko lastensuojelullisiin toimiin tarvetta. Tiimi telee 1-5 kotikäyntiä perheessä yksin, yhdessä yhteityötahojen kanssa tai tiimin sisäisen työparin kanssa. Alotustiimillä on laaja tieto kapungin palveluista, yhteistyöverkoista ja perheen arkea helpottavista tuista. Aloitustiimiä voi hyödyntää konsultointi tapauksissa yhteisissä asiakastapaamisilla tai muulla yhteydenotoilla. Yhteydenotot voi tehdä aloitustiimiin tai palveluesimieheen.

Lastensuojelun perhetyön työ perustuu yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan. Työskentelyä voidaan tehdä myös sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna erityisen tuen tarpeessa olevien lasten perheissä.

Lastensuojelun perhetyöntekijä kartoittaa ensin perheen tilanneta ja tarvittavan avun määrää, jonka jälkeen vanhempia ja lapsia tuetaan ja ohjataan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on perheen itsenäinen selvityminen arjen haasteista. Yhteistyötä tehdään perheen ympärillä toimivien eri ammattiryhmien kanssa.

Työskentely kestää enintään 2 vuotta, jonka aikana käydään perheessä 1-3 kertaa viikossa. Työtä tehdään yhdessä tehden, ohjaten ja tukien perheen voimavarat huomioiden. Perhetyöntekijät vetävät myös vertaisryhmätoimintaa; vauvajengi ja kesäleiri. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus saada tukihenkilö perhetyön kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 31.7.2020