suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Soite

Perhetyö

 • Palvelu
 • 8 kuntaa
 • Julkinen palvelu

Perhetyön tarkoituksena on lapsiperheiden hyvinvoinnin tukeminen ja vanhemmuuden vahvistaminen. Siihen voi kuulua keskustelua ja ohjausta asioiden hoidossa. Mietitään yhdessä keinoja helpottamaan arjen sujuvuutta sekä keinoja vanhemmuuden ja huolenpidon pulmatilanteisiin (vuorovaikutus, päivärytmi, rajat ja säännöt, yhteinen tekeminen). Tämän ohella voi olla myös toiminnallisia tapaamisia (laavu-, ...

Toimi näin

Ota yhteys Villan perhekeskukseen, Kannuksen sosiaalitoimistoon tai Perhe- ja sosiaalikeskus Pajalaan puhelimitse.

Perhepalveluiden tai lastensuojelun sosiaalityöntekijä arvioi perheen tuen tarvetta yhdessä perheen kanssa ja yhtenä vaihtoehtona voi olla perhetyö.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhetyö on tarkoitettu perheille:

 • joissa on alaikäisiä lapsia
 • jotka toivovat oman toimintakyvyn tai voimavarojen tukemista
 • jotka toivovat arkirutiinien ja oman osaamisen vahvistamista
 • jos vanhemmuudessa on haasteita
 • jos lapsen tai nuoren kasvu- / kehitys- / kasvatusasiat mietityttävät
 • jos perheenjäsenten välinen vuorovaikutus on haasteellista
 • jos perheessä on muutostilanne
 • jos lähiverkoston tuki ei ole riittävää

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Perhetyö voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyötä voidaan tehdä myös perheen kotona.

Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Palvelun toteuttaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue

Palvelusta vastaa

Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue
Tekstistä vastaa: Soite
Päivitetty: 1.1.2023