suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Juupajoen kunta

Perhetyö

 • Palvelu
 • Juupajoki
 • Julkinen palvelu
Alue Juupajoki
Palvelun kieli suomi

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta. Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä. Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Ennaltaehkäisevä perhetyö

 • asiakaslähtöistä, suunnitelmallista ja tavoitteellista
 • perhettä tuetaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, arjen sujumisessa, vanhemmuudessa sekä lapsen / nuoren kasvun ja kehityksen tukemisessa
 • tuetaan / autetaan nuorta eri elämäntilanteissa
 • vahvistetaan perheen omia voimavaroja
 • ensimmäisellä käynnillä kartoitetaan tuen tarve
 • perustuu perhetyöntekijän tai muun perhettä tukevan tahon (esim. neuvolan) tekemään arvioon perheen tilanteesta sekä sosiaali- ja perhetyöntekijän ja perheen yhdessä laatimaan perhetyön suunnitelmaan, joka sisältää työskentelylle asetetut tavoitteet, vastuut ja yhteistyötahot
 • yhteydenotto suoraan perhetyöntekijään

Lastensuojelun perhetyö

 • lastensuojelulakiin perustuvaa, tavoitteellista ja suunnitelmallista apua ja tukea lapsiperheille
 • perustuu sosiaali- ja perhetyöntekijän tekemään arvioon perheen tilanteesta sekä yhdessä laadittuun perhetyön suunnitelmaan, joka sisältää työskentelylle asetetut tavoitteet, vastuut ja yhteistyötahot
 • edellyttää perheen sitoutumista työskentelyyn
 • lapsilähtöistä ja perhekeskeistä
 • avohuollon tukitoimi
 • yhteydenotto sosiaalityöntekijään

Perhetyöntekijä

 • turvaa lapsen edun toteutumisen
 • nostaa esille lapsen näkökulman
 • auttaa lasta ja perhettä löytämään omat voimavaransa
 • tukee vanhempia lasten kasvatuksessa esim. rajojen asettamisen harjoittelussa
 • tukee / auttaa perhettä kotitöiden organisoinnissa
 • opastaa ja ohjaa käytännön asioissa
 • tukee vanhempien jaksamista vanhemmuuteen
 • tukee lapsen ja vanhemman vuorovaikutusta
 • etsii tarvittavia tukitoimimuotoja perheelle

Työskentelytapoja ovat

 • lapsen / nuoren / vanhemman kanssa työskentely
 • keskustelut
 • käytännön ohjaus ja neuvonta
 • yhdessä tekeminen
 • verkostopalaverit yhteistyötahojen kanssa
 • perheen tukeminen tarvittaessa yhteistyössä eri ammattiryhmien kanssa


Toimi näin

Ota perhetyötä koskevissa asioissa yhteyttä perhetyöntekijä Piritta Lahtiseen.

Yhteystiedot:

Perhetyöntekijä Piritta Lahtinen

puh 040 561 7665

piritta.lahtinen(at)taidekaupunki.fi

Osoite:

Juupajoen sosiaalitoimisto

Koskitie 50

35500 Korkeakoski


Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.


Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.


Palvelun toteuttaa: Mänttä-Vilppulan kaupunki (ostopalvelu tai muu sopimussuhde)