suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä

Perhetyö ja kotipalvelu

  • Palvelu
  • 13 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Perhetyö on keskustelua ja ohjaamista vanhemmuuteen ja arjen sujumiseen liittyvissä asioissa. Perhetyöllä tuetaan perheen toimintakyvyn vahvistumista ja perheen vuorovaikutustaitoja. Perhetyön tavoitteena on perheen elämänhallinnan ja omien voimavarojen tukeminen ja arjessa selviytymisen vahvistaminen. perhetyö voi olla esimerkiksi keskusteluapua, ryhmätoimintaa, harrastuksessa mukana olemista tai muuta perheen tilanteen kannalta tarkoituksenmukaista ammatillista työtä.

Lapsiperheiden kotipalvelu on sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaista lapsiperheille suunnattua varhaista tukemista. Lapsiperheiden kotipalvelu on tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista. Kotipalvelulla tuetaan perheen omien voimavarojen vahvistumista j a arjessa selviytymistä.

Kotipalvelun myöntämisen perusteena on:

• raskauteen tai synnytykseen liittyvä perheen palveluntarve

• vauvan hoitoon liittyvä tuentarve

• monikko- ja /tai suurperheeseen liittyvä tuentarve

• aikuisen tai lapsen sairastumisesta johtuva lyhytaikainen avuntarve

• perheenjäsenen kuolema

• asioinnin tarve, esim. lääkärin määräämät sairaala- tai terapiakäynnit

• vanhemman äkillinen tai pitkäaikainen väsymys tai uupumus

• vanhemman kirurginen toimenpide

• äkillinen lapsen vakava sairaus tai vamma

• äkillisestä kriisistä tai muusta erityistilanteesta johtuva käytännön avuntarve

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Palvelu toteutetaan omana toimintana, ostopalveluna ja palvelusetelipalveluna. Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään Pohjois-Karjalan sosiaali-ja terveyspalvelujen kuntayhtymän yhtymähallituksen 27.10.2016 § 134 määrittelemät maksut.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa lapsiperheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSiun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Palvelusta vastaaSiun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Alue Heinävesi, Ilomantsi, Joensuu, Juuka, Kitee, Kontiolahti, Lieksa, Liperi, Nurmes, Outokumpu, Polvijärvi, Rääkkylä, Tohmajärvi
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Siun sote – Pohjois-Karjalan sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä
Päivitetty: 21.1.2020