suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Hailuodon kunta

Perhetyö

  • Palvelu
  • Hailuoto
  • Julkinen palvelu

Lapsiperheiden kotipalvelu asiakkaaksi tullaan joko henkilökohtaisen yhteydenoton kautta tai yhteistyötahojen kuten esim. neuvolan, koulun tai päivähoidon perheen luvalla ilmaiseman pyynnön kautta. Lasten- ja kodinhoidolla tarkoitetaan esimerkiksi lapsiperheiden kotiin annettavia palveluja, jotka ovat tavoitteellista, suunnitelmallista ja määräaikaista yhdessä perheen ja yhteistyötahojen kanssa tehtävää vanhemmuuden sekä arjessa selviytymisen tukemista. Keskeisenä tavoitteena on perheen omien voimavarojen vahvistaminen. Tämä tapahtuu opastamalla perhettä lasten- ja kodinhoidossa ja vahvistamalla arjen hallintaa. Kotipalveluna annettava apu voi olla myös konkreettista auttamista kotitöissä; siivousta tai tiskausta. Kotipalvelua annetaan toimintakykyä alentavan syyn tai erityisen perhe- tai elämäntilanteen perusteella.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksullinen.

Lapsiperheiden kotipalvelusta peritään perusturvalautakunnan vahvistamat asiakasmaksulakiin perustuvat maksut.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhetyö on keskustelua ja neuvontaa, joka tukee vanhemmuutta ja auttaa perheitä suoriutumaan arjestaan. Perhetyössä tuetaan perheiden elämänhallintaa, vuorovaikutustaitoja ja käytännön lastenkasvatusta.

Kunta vastaa perhetyöstä. Perhetyötä voidaan tehdä perheen kotona tai kunnan tiloissa. Se voidaan järjestää neuvolan, varhaiskasvatuksen, koulun tai perhekeskuksen yhteydessä.

Perhetyö on kaikkien perheiden ulottuvilla. Tarvittaessa työntekijät ohjaavat perheen muiden palveluiden piiriin.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaHailuodon kunta
Palvelusta vastaaHailuodon kunta
Alue Hailuoto
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Hailuodon kunta
Päivitetty: 19.5.2020