suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Muhoksen kunta

Perhepäivähoito

  • Palvelu
  • Muhos
  • Julkinen palvelu

Perhepäivähoitaja vastaa lasten hoidosta, kasvatuksesta sekä toiminnan suunnittelusta ja toteutuksesta.

Perhepäivähoitomuotoja ovat lasten hoitaminen hoitajan kodissa, lasten kotona tapahtuva perhepäivähoito ja kolmiperhepäivähoito.

Kolmiperhepäivähoidossa hoitorenkaan muodostaa 2-4 perhettä ja kotia, joissa on enintään neljä alle kouluikäistä ja yksi osa-aikainen lapsi. Kunnan palkkaama hoitaja hoitaa vuoroviikoin tai muuten sovitun mukaisesti eri kodeissa samaa lapsiryhmää.

Kun perhepäivähoitajan on esimerkiksi lomalla tai koulutuksessa, lapselle järjestetään varahoitopaikka. Varahoitopaikkana voi olla päiväkoti, ryhmäperhepäivähoitokoti tai toinen perhepäivähoitaja.

Perhepäivähoitajia on eri puolella Muhoksen kirkonkylää sekä Päivärinteen alueella. Päivärinteen alueen perhepäivähoidosta vastaa Päivärinteen päiväkodin johtaja.

Toimi näin

Käytä ensisijaisesti sähköistä hakemusta.

Päivähoitopaikkaa voit kysyä myös soittamalla perhepäivähoidon ohjaajalle. Jos haluat perhepäivähoitopaikan Päivärinteen alueelta, soita Päivärinteen päiväkodinjohtajalle.

Voit myös täyttää paperilomakkeen ja postittaa sen allekirjoitettuna Muhoksen kunnan varhaiskasvatukseen. Hakemuksen voit palauttaa myös siihen yksikköön, mihin ensisijaisesti haet hoitopaikkaa. Liitä mukaan tarvittavat liitteet tuloista.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhepäivähoitajalla saa kerrallaan olla kokoaikaisessa hoidossa neljä alle kouluikäistä lasta, mukaan luettuna myös hoitajan omat alle kouluikäiset lapset. Lisäksi hoitajalla saa olla osapäivähoidossa oleva esiopetusikäinen lapsi.

Palvelu on maksullinen.

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 288 €. Toisesta lapsesta korkein perittävä maksu on enintään 144 €/kk. Seuraavista lapsista korkein perittävä maksu on enintään 58 €/kk. Alle 27 €/kk suuruisia asiakasmaksuja ei peritä.

Jos perhepäivähoitaja on sairauden, loman tai muun poissaolon vuoksi estynyt hoitamasta lasta ja huoltajat järjestävät lapsen hoidon itse, kyseiset päivät hyvitetään varhaiskasvatuksen asiakasmaksusta.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaMuhoksen kunta
Palvelusta vastaaMuhoksen kunta
Alue Muhos
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Muhoksen kunta
Päivitetty: 15.11.2020