suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Peruspalvelukuntayhtymä Kallio

Perheoikeudelliset palvelut

  • Palvelu
  • 4 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Isyyden selvittäminen

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tiedot, joiden nojalla lapsen isyys voidaan todentaa ja vahvistaa. Isyyden selvittää kunnan lastenvalvoja ja sen vahvistaa maistraatti. Aviomies on automaattisesti lapsen isä, kun lapsi on syntynyt avioliiton aikana. Jos vanhemmat eivät ole avioliitossa keskenään, isyys selvitetään ja vahvistetaan. Mies voi tunnustaa isyytensä ennen lapsen syntymää ilmoittamalla asiasta henkilökohtaisesti, tulevan äidin läsnä ollessa terveydenhoitajalle tai kätilölle kunnan äitiysneuvolassa. Isyyden voi tunnustaa myös lastenvalvojalle.

Lapsen elatusavun vahvistaminen

Alle 18-vuotiaan vanhemmat voivat erotessaan sopia lapsen elatuksesta. Sopimus on tehtävä kirjallisesti ja annettava vahvistettavaksi lapsen kotikunnan sosiaalilautakunnalle. Jos lapsi ei asu Suomessa, sopimus vahvistetaan elatusvelvollisen kotikunnassa. Asiassa neuvoo ja auttaa kunnan lastenvalvoja. Elatusapu voidaan vahvistaa myös tuomioistuimen päätöksellä. Vahvistetun elatusavun määrää voidaan muuttaa, jos olosuhteet olennaisesti muuttuvat. Jos elatusvelvollinen on elatuskyvytön tai hänellä on puutteellinen elatuskyky, lähivanhempi voi hakea Kelalta elatustukea.

Lapsen huolto, tapaaminen ja asuminen

Avioliitossa syntyneen lapsen huoltajia ovat molemmat vanhemmat. Avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen huoltaja on äiti. Mikäli avioliiton ulkopuolella syntyneen lapsen isyys tunnustetaan ennakollisesti neuvolassa, isästä tulee automaattisesti lapsen huoltaja isyyden vahvistamisen yhteydessä. Isyys voidaan tunnustaa myös lapsen syntymän jälkeen. Tällöin tunnustaminen tapahtuu lastenvalvojan luona ja vanhemmat voivat päättää, haluavatko tehdä sopimuksen yhteishuollosta. Mikäli yhteishuoltosopimusta ei tehdä, vain äiti on lapsen huoltaja. Vanhempien erotessa yhteishuolto säilyy. Vanhemmat voivat kuitenkin sopia, että huolto jää vain toiselle vanhemmalle. Mikäli vanhemmat ovat yksimielisiä lapsen huollon järjestämisestä, lastenvalvoja vahvistaa sopimuksen.

Laki turvaa lapselle oikeuden tavata erosta huolimatta molempia vanhempiaan. Tapaamisoikeuden käytännön järjestelyistä, ajankohdasta ja laajuudesta kannattaa sopia täsmällisesti myöhempien erimielisyyksien ehkäisemiseksi.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Palvelusta vastaaPeruspalvelukuntayhtymä Kallio
Alue Alavieska, Nivala, Sievi, Ylivieska
Palvelun kieletsuomi, englanti
Tekstistä vastaa: Peruspalvelukuntayhtymä Kallio
Päivitetty: 19.5.2020