suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Rauman kaupunki

Perhekuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • Rauma
  • Julkinen palvelu

Arviointijakson aikana (4 vko) perhe itse arvioi perheen voimavarat, vahvuudet ja vaikeudet. He arvioivat oman arkensa sujumista, sitä millaista perheessä on elää ja millaisia muutostarpeita heillä on. Muutoksen mahdollisuuksia kartoittaessa perheen oma näkemys ja ääni ovat työskentelyn lähtökohtana.

Kuntoutus- ja seurantajakson aikana (10 vko) ylläpidetään yhdessä perheen kanssa esiin tulleita voimavaroja ja vahvuuksia sekä työstetään lapsen hyvinvoinnin kannalta keskeisiä vaikeuksia. Työskentelyllä pyritään muutokseen, joka on lapsen hyvinvoinnin kannalta olennaista. Jakson aikana seurataan muutoksen juurtumista ja tehdään verkostotyötä.

Jaksojen jälkeen tehdään yhteenveto ja jatkosuunnitelma yhdessä perheen ja sosiaalityöntekijän kanssa.

Koko työskentelyn tavoitteena on tukea lapsen tervettä kasvua ja kehitystä.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhekuntoutuksen palveluihin ohjaudutaan lastensuojelun sosiaalityöntekijän kautta.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perheenne saa perhekuntoutuksessa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalityöntekijä auttaa perhettänne esimerkiksi luomaan toimivan päivärytmin ja huolehtimaan ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä. Hän opastaa ja tukee vanhempia lastenkasvatuksessa, talouden hallinnassa ja perheen tulevaisuuden suunnittelussa.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaRauman kaupunki
Palvelusta vastaaRauman kaupunki
Alue Rauma
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Rauman kaupunki
Päivitetty: 4.5.2020