suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kuopion kaupunki

Perhekuntoutuksen palvelut

  • Palvelu
  • Kuopio
  • Julkinen palvelu

Lastensuojelun perhetyön työ perustuu yhdessä perheen, sosiaalityöntekijän ja perhetyöntekijän kanssa laadittuun suunnitelmaan. Työskentelyä voidaan tehdä myös sosiaalihuoltolain mukaisena palveluna erityisen tuen tarpeessa olevien lasten perheissä.

Lastensuojelun perhetyöntekijä kartoittaa ensin perheen tilanneta ja tarvittavan avun määrää, jonka jälkeen vanhempia ja lapsia tuetaan ja ohjataan perheen yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tavoitteena on perheen itsenäinen selvityminen arjen haasteista. Yhteistyötä tehdään perheen ympärillä toimivien eri ammattiryhmien kanssa.

Työskentely kestää enintään 2 vuotta, jonka aikana käydään perheessä 1-3 kertaa viikossa. Työtä tehdään yhdessä tehden, ohjaten ja tukien perheen voimavarat huomioiden. Perhetyöntekijät vetävät myös vertaisryhmätoimintaa; vauvajengi ja kesäleiri. Lisäksi lapsilla on mahdollisuus saada tukihenkilö perhetyön kautta.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perheesi saa perhekuntoutuksessa tukea arjessa selviytymiseen ja perheenjäsenten vuorovaikutussuhteisiin. Sosiaalityöntekijä auttaa perhettäsi esimerkiksi luomaan toimivan päivärytmin sekä huolehtimaan ruoanvalmistuksesta ja muista kodin tehtävistä. Hän opastaa ja tukee vanhempia lastenkasvatuksessa, talouden hallinnassa ja perheen tulevaisuuden suunnittelussa.

Perhekuntoutus on lastensuojelun avohuollon ja laitoshoidon tukitoimi. Kuntoutus on suunnitelmallista toimintaa, jonka tarkoitus on tukea vanhempia kasvatustehtävässä, vahvistaa perheen omia voimavaroja ja taata lapsille turvallinen kasvuympäristö.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaKuopion kaupunki
Palvelusta vastaaKuopion kaupunki
Alue Kuopio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Kuopion kaupunki
Päivitetty: 31.7.2020