suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Kärsämäen kunta

Perhekeskus

  • Palvelu
  • Kärsämäki
  • Julkinen palvelu

Perhekeskus tarkoittaa kunnan tai alueen lähipalvelujen verkostoa, joka tukee ja edistää lasten ja nuorten hyvää arkea ja koko perheen terveyttä ja hyvinvointia.

Toimi näin

Sovitamme yhteen perheiden tarvitsemia palveluja niin, että perheesi saa kokonaisvaltaista ja tarpeenmukaista tukea huoliinsa. Verkostomainen toimintapa tarkoittaa sitä, että saat apua tai tukea sieltä, missä asiat tulevat puheeksi. Tuen ja avun tarve arvioidaan aina yhdessä perheesi kanssa. Sinun ja perheesi kokemus on pohjana sopivan tuen saannille. Tarvittaessa sovimme kanssasi toimijoiden verkoston kokoamisesta, jotta saadaan riittävä tuki ja ymmärrys huolen hälventämiseksi.

Palvelua voi saada kotiin, varhaiskasvatuksen yksikköön, kouluun tai kohtaamispaikkaan. Toiminta perustuu kunnittain tai alueittain sovittuihin yhteistoimintarakenteeseen, käytäntöihin ja toimintaperiaatteisiin. Perhekeskus tarjoaa myös sähköisiä palveluja.

Voit pyytää lisätietoja palveluista, kaikilta Kärsämäen perheiden palveluiden työntekijöiltä (yhteystiedot verkkosivulla).

Kenelle ja millä ehdoin

Perhekeskuksen palveluissa ja toiminnoissa edistetään lapsen, nuoren ja perheen hyvinvointia sekä tarvittaessa tuetaan varhain esimerkiksi Lapset puheeksi -toiminnalla tai positiivisen pedagogiikan keinoin.

Toisinaan eri elämäntilanteissa ja lasten haasteissa tarvitaan tukea. Saat apua perhekeskuksesta esimerkiksi, kun perheessäsi on huolta lapsen kasvusta, kehityksestä tai oppimisesta sekä oireilusta. Saat tukea myös jos, olet sairas tai väsynyt. Perheessäsi voi myös olla huoli vanhemmuudesta, taloudesta tai päihdeongelmasta. Tarjoamme sopivaa tukea oikeaan aikaan.

Palvelun toteuttaa

Kärsämäen kunta

Palvelusta vastaa

Kärsämäen kunta
Tekstistä vastaa: Kärsämäen kunta
Päivitetty: 14.2.2023