suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Taivalkosken kunta

Perhehoito

  • Palvelu
  • Taivalkoski
  • Julkinen palvelu

Perhehoito on yksi hoidon vaihtoehto vammaisen tai ikääntyneen palvelukokonaisuutta tarkasteltaessa.

Perhehoidon vahvuuksia ovat kodinomainen ympäristö, yhteisöllisyys ja pysyvät ihmissuhteet. Perhekodin arkeen osallistuminen ja perhehoitajan läsnäolo tukevat hoidettavan toimintakykyä ja kuntoutumista sekä hyvää elämänlaatua. Perhehoidossa olevalla henkilöllä on muihin perhekodin jäseniin nähden ...

Toimi näin

Perhehoidosta lisätietoja antaa kotihoidon palveluohjaaja, osastonhoitaja, kotihoidon palveluohjaaja ja kehitysvammaisten palveluohjaaja.

Jos olet kiinnostunut iäkkäiden tai vammaisten perhehoitaja työstä, täytä perhehoitajavalmennushakulomake ja lähetä se lomakkeessa olevaan osoitteeseen. Lomake ei vielä sido sinua mihinkään. Otamme sitten yhteyttä sinuun ja kerromme lisää perhehoidosta sekä vastaamme kysymyksiisi. Voit soittaa kotihoidon ohjaajalle tai osastonhoitajalle perhehoitaja asioista.

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelua annetaan kuntalaisille Taivalkosken kunnan sosiaali- ja terveyslautakunnan hyväksymän iäkkäiden ja vammaisten perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti. SAS- työryhmä valitsee asukkaat asetettujen kriteerien mukaisesti.

Perhehoitajaksi voidaan hyväksyä henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai henkilökohtaisten ominaisuuksiensa perusteella on sopiva antamaan perhehoitoa.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa. Perhehoito tapahtuu hoitajan tai hoidon tarvitsijan kotona tai ammatillisessa perhekodissa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Palvelun toteuttaa

Taivalkosken kunta

Palvelusta vastaa

Taivalkosken kunta
Tekstistä vastaa: Taivalkosken kunta
Päivitetty: 26.10.2022