suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Salon kaupunki

Perhehoito

  • Palvelu
  • Salo
  • Julkinen palvelu

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelun avohuollon tukitoimeksi, sekä sijaishuollon huostaan otetuille lapsille ja nuorille palveluksi. Jälkihuolto voidaan myös toteuttaa perhehoitona 21 ikävuoteen saakka. Sijaishuoltona perhehoito voi olla toistaiseksi jatkuvaa tai määräaikaista.

Tarjolla on myös kriisiapua. Perhehoito parhaimmillaan tarjoaa lapsille uuden mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita. Perhehoito on sijaisperheissä, joissa vanhempia kutsutaan sijaisvanhemmiksi.

Toimi näin

Perhehoito on osa lastensuojelun toimintaa ja siitä on säädetty lastensuojelulaissa. Jos huomaat perhesi tarvitsevan erityista tukea ota yhteyttä Sosiaalityön palveluiden Lastensuojeluun.

Sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevilla henkilöillä on lastensuojelulaissa säädetty velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista lastensuojelun tarpeessa olevista lapsista lastensuojeluviranomaisille. Muutkin, kuten vanhemmat, naapurit, sukulaiset, ystävät, lapsi itse jne. jotka epäilevät lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, on mahdollista ottaa yhtetyttä lastensuojelun sosiaalityöntekijään.

Kenelle ja millä ehdoin

Perhehoito tarjoaa lapsille uuden mahdollisuuden kokea vakaata perhe-elämää, luoda läheisiä ihmissuhteita ja oppia elämän perusasioita. Perhehoitoa järjestetään sijaisperheissä, joiden vanhempia kutsutaan sijaisvanhemmiksi.

Palvelu on maksuton.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaSalon kaupunki
Palvelusta vastaaSalon kaupunki
Alue Salo
Palvelun kieletsuomi, ruotsi, englanti
Tekstistä vastaa: Salon kaupunki
Päivitetty: 1.9.2020