suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Posion kunta

Perhehoito

  • Palvelu
  • Posio
  • Julkinen palvelu

Perhehoitolain mukaan perhehoito on hoidon tai muun osa- tai ympärivuorokautisen huolenpidon järjestämistä perhehoitajan yksityiskodissa tai hoidettavan kotona. Perhehoito on yksi vaihtoehto ikäihmisten palvelutarjonnassa. Ikäihmisten perhehoito on inhimillisen, kotoisan ja turvallisen arjen mahdollistava hoivan ja huolenpidon muoto. Sen perustana ovat yhteisöllisyys ja perheen arkeen osallistuminen ikäihmisen tarpeet huomioiden. Toimeksiantosuhteisessa perhehoidossa kunta hyväksyy perhehoitajan ja perhekodin soveltuvuuden perhehoitotehtävään ja valvoo perhehoitoa.

Kunta tekee hallinnollisen päätöksen ikäihmisen perhehoidosta. Perhehoitaja ja kunta solmivat keskenään toimeksiantosopimuksen, jossa sovitaan muun muassa hoitopalkkioista, kulukorvauksista sekä perhehoitajan muusta tuesta. Ikäihmisten perhehoidon yhdyshenkilön ja perhehoitajan välinen yhteydenpito on molemminpuoliseen luottamukseen perustuvan yhteistyön lähtökohta. Perhehoito perustuu aina ikäihmisen tai hänen laillisen edustajansa kuulemiseen ja ikäihmiselle yhteistyössä laadittuun hoito- ja palvelusuunnitelmaan.

Toimi näin

Yhteystiedot:

Perhehoidon yhdyshenkilö Hilkka Määttä, hilkka.maatta@coronaria.fi, puh 040 8012305

Sosiaalityöntekijä, Jari Posio, jari.posio@posio.fi puh 040 8012 306

Kenelle ja millä ehdoin

Palvelua annetaan kuntalaisille Posion hyvinvointilautakunnan hyväksymän ikäihmisten perhehoidon toimintaohjeen mukaisesti:

http://www.posio.fi/sites/default/files/hyvaksytty_ikaihmisten_perhehoidon_toimintaohje_2020.pdf

Perustiedot

Palvelun toteuttaaPosion kunta
Palvelusta vastaaPosion kunta
Alue Posio
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Posion kunta
Päivitetty: 5.1.2021