suomi.fi
Siirry suoraan sisältöön.
Vastuuorganisaatio Pirkkalan kunta

Perhehoito

  • Palvelu
  • 2 kuntaa
  • Julkinen palvelu

Sijaishuollossa, kiireellisesti sijoitettujen ja avohuollon tukitoimena sijoitettujen lasten perhehoito järjestetään yhteistyössä Tampereen asiakasohjaus Luotsin kanssa. Luotsi hyväksyy uudet perhehoitajat ja välittää perhehoitajia Luotsi-yhteistyöalueen kuntiin. Sopivimman sijaisperheen valintaan vaikuttavat lapsen ja hänen perheensä toiveet, lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän näkemys sekä perhehoitajan valmiudet ja toiveet sijoitettavasta lapsesta.

Tausta ja lainsäädäntö

Perhehoito on tarkoitettu lastensuojelutoimien piirissä olevalle lapselle tai nuorelle, joka ei voi asua vanhempansa tai huoltajansa kanssa, tai ikäihmiselle, joka ei tuettunakaan voi asua itsenäisesti. Myös kehitysvammaiset henkilöt ja mielenterveyskuntoutujat voivat asua perhehoidossa.

Perhehoito voi olla lyhyt- tai pitkäaikaista, osa-aikaista tai ympärivuorokautista. Perhehoidon tavoitteena on antaa mahdollisuus perheenomaiseen hoitoon ja läheisiin, pysyviin ihmissuhteisiin. Perhehoitajalla on oikeus vapaaseen.

Perhehoidossa elävä lapsi tai nuori käy koulua tavalliseen tapaan. Perhehoidossa oleva kehitysvammainen henkilö tai mielenterveyskuntoutuja voi osallistua työ- tai päivätoimintaan ja esimerkiksi saada kuljetuspalveluita. Myös ikäihmiset ovat oikeutettuja kuljetuspalveluihin.

Hoidettavia voi yhden hoitajan kodissa olla enintään neljä ja kahden hoitajan kodissa enintään kuusi perheen omat alle kouluikäiset lapset mukaan lukien. Hoitajaksi hyväksytään henkilö, joka koulutuksensa, kokemuksensa tai ominaisuuksiensa perusteella soveltuu tehtävään.

Perustiedot

Palvelun toteuttaaTampereen kaupunki
Palvelusta vastaaPirkkalan kunta
Alue Pirkkala, Vesilahti
Palvelun kielisuomi
Tekstistä vastaa: Pirkkalan kunta
Päivitetty: 16.9.2021